همشهری‌آنلاین: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم با بیان اینکه عدم حضور رئیس جمهور در مجلس به معنی وارد بودن سئوالات است گفت: رای به عدم کفایت رئیس جمهور بستگی به شرایط و تصمیم مجلس دارد. قانون اساسی بن بستی برای مسائل کشور نگذاشته و همه نوع راهکاری تعیین شده است.

عباس رجایی در گفتگو با همشهری‌آنلاین درباره ضرورت حضور رئیس جمهوری برای پاسخ به سئوال در صحن علنی مجلس گفت: وقتی سئوال اعلام وصول می‌شود رئیس جمهور باید در تاریخ مقرر در صحن حضور داشته باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس هشتم افزود: عدم حضور به معنی وارد بودن سئوالات است و طبیعتا مجلس طبق مقررات و قانون مربوط به خود عمل خواهد کرد.

وی تاکید کرد: قانون اساسی تکلیف سئوال از رئیس جمهوری را مشخص کرده و آیین نامه داخلی مجلس این موضوع را روشن کرده است.

رجایی درباره اینکه اگر رئیس جمهور در صحن علنی حاضر نشود آیا مجلس می‌تواند رای به عدم کفایت وی دهد به همشهری‌آنلاین گفت: رای به عدم کفایت رئیس جمهور بستگی به شرایط و تصمیم مجلس دارد. قانون اساسی بن بستی برای مسائل کشور نگذاشته و همه نوع راهکاری تعیین شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره اینکه آیا قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شرایط بعد از عدم حضور رئیس جمهوری برای پاسخ به سئوال را دارد گفت: قانون اساسی ظرفیت‌های مناسبی برای حل مسائل و مشکلات دارد و عدم حضور رئیس جمهور در صحن علنی بسته به شرایط زمانی و مکانی در نهایت با تصمیم مجلس مشخص می شود.

کد خبر 160899

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار