همشهری آنلاین: این ساعت شنی گداخته که تلسکوپ فضایی هابل عکس را آن را گرفته است، یک ناحیه متراکم زایش ستاره‌ها در صورت فلکی دجاجیه یا ماکیان است.

hourglass

star

در "گردن" این ساعت شنی یک ستاره تازه تشکیل‌شده به نام S106 IR قرار دارد. این ستاره است که شکل ساعت شنی متشکل از ابرهای گاز هیدرو‍ژن به رنگ آبی را ایجاد کرده است.

کد خبر 153905

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار