معاون آگاهی ناجا، با اشاره به این که بخش قابل توجهی از اموال کشف شده از سوی پلیس، به دلیل عدم ثبت شماره سریال، به دست مالباخته نمی رسد، خاطرنشان کرد: به ازای هر 9 هزار نفر، یک افسر جنایی در کشور وجود دارد درحالی که در کشورهای توسعه یافته، این رقم سه برابر می باشد.

سردار «جعفری» معاون آگاهی ناجا با حضور در سایت پلیس در خصوص سرانجام اعطای دفترچه های ثبت سریال اموال گفت: ثبت سریال اموال از این جنبه حائز اهمیت است که اولا همه اموال باید دارا ی شماره ثبت سریال باشند و دیگر آنکه، هرکس باید سریال اموالش را بداند؛ تا درصورتی که که سرقتی واقع شد، هنگام گزارش به پلیس شماره سریال آن را نیز اعلام کند.

معاون آگاهی ناجا با اشاره به اینکه در کشور، به ازای هر 9 هزار نفر، یک افسر جنایی و یک پرسنل آگاهی وجود دارد، افزود: این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، در ازای هر سه هزار نفر، تقریبا یک افسر جنایی وجود دارد در واقع، حداقل سه برابر کشورهای دیگر فشار کار بر روی ماموران ما است.

«جعفری» نسبت کشف به وقوع خودرو را در کشور ما 85 درصد یادآور شد و گفت: این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته نسبت کشف به وقوع خودرو، تنها 25 درصد می باشد.

«جعفری» ادامه داد: زمانی که پلیس سارق یا مالخری را دستگیر می کند و از او مالی بدست می آورد، انتساب آن که مال سرقتی به چه کسی تعلق دارد و مالباخته کیست، بدون ندانستن شماره سریال برای او، مشکل است.

معاون آگاهی ناجا با اشاره به این که، بخش قابل توجهی از اموال کشف شده از سوی پلیس، به همین دلیل به دست مالباخته نمی رسد، افزود: خواسته پلیس از مردم این است که سریال اموالشان را ثبت کنند تا در صورت سرقت، پس از کشف، به راحتی به اموال خود دست یابند.

وی خاطر نشان کرد: اموالی که صاحبانشان شناسایی نمی شوند، مجهول المالک محسوب و مزایده
می شوند.

کد خبر 1531

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار