دلایل استعفای علی مطهری منتشر شد

علی مطهری

علی مطهری در نامه استعفای خود خطاب به رئیس‌ مجلس با اشاره به خوانده نشدن طرح سؤال از رئیس جمهور می‌نویسد: در مقابل رئیس‌جمهوری که علنا می‌گوید فلان قانون را اجرا نمی‌کنم، آیا ما حق یک سؤال نداریم؛ آن هم سؤالی که رای‌گیری برای قانع شدن یا نشدن مجلس ندارد؟ آیا امضای یکصد نماینده ارزش توجه ندارد؟ وی می‌افزاید: با توجه به اینکه هیأت رئیسه بر خلاف آیین‌نامه درصدد منتفی کردن طرح سؤال است و مجلس قادر به استفاده از اختیارات خود در انجام کارهای اساسی نیست، بدین وسیله استعفای خود را از نمایندگی مردم که قادر به استیفای حقوق آنها نیستم، اعلام می‌کنم.

کد خبر 148418

برچسب‌ها