گروه اجتماعی: معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی، میزان و نحوه پرداخت پاداش (عیدی) به کارکنان و اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی ‌را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی‌ دانشگاه آزاد اسلامی ‌علی نقیب‌زاده گفت: با توجه به نزدیک ‌شدن سال جدید و به منظور تقدیر از خدمات و تلاش‌های صادقانه کارکنان و اعضای هیات علمی‌ دانشگاه به آنان پاداش (عیدی) پرداخت می‌شود.

وی افزود: میزان پاداش (عیدی) سال 1385 به کارکنان تمام‌وقت غیرعضو هیات علمی‌ مشمول مقررات تامین اجتماعی که دارای حکم رسمی‌ (آزمایشی یا قطعی) و قرارداد کار معین هستند معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر مشروط بر این‌که از مبلغ سه میلیون ریال کمتر و از مبلغ چهار میلیون و 500 هزار ریال بیشتر نشود، تعیین شده است و به کارکنان تمام‌ وقت بازنشسته، خرید خدمت و اعضای هیات علمی‌ در مقابل 12 ماه خدمت معادل یک میلیون و 750 هزار ریال پرداخت می‌شود.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد افزود: کارکنان ساعتی تمام‌وقت که بیش از یک سال سابقه‌ خدمت دارند و در هر سال بیش از دو هزار و 300 ساعت کارکرد داشته‌اند در مقابل 12 ماه خدمت مطابق با کارکنان تمام وقت غیرعضو هیات علمی‌مشمول مقررات تامین اجتماعی که دارای حکم رسمی‌ (آزمایشی یا قطعی) و قرارداد کار معین هستند از پاداش (عیدی) برخوردار می‌شوند.

کد خبر 14774

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار