حسین‌محمد‌ پورزرندی*: نهاد شهرداری با انبوهی از فعالیت‌ها و خدمات متنوع، امروز برای همگان شناخته شده و انتظارات و توقعات از این سازمان چندکار‌کردی در کلانشهر بسیار بالاست.

 مدیران شهری با توجه به این واقعیت انکارناپذیر و تأثیرگذاری‌ای که شهرداری در نظام مدیریت شهری کلانشهر دارد، به‌دنبال اصلاحات و تغییرات گسترده در ساختار و نحوه مدیریت حوزه‌های وابسته برآمدند و در این بین تغییرات صورت گرفته در حوزه مالی و درآمدی و اداری به‌عنوان محرک اصلی توسعه کلانشهر مدنظر قرار گرفت.

از گذشته تاکنون بروز فساد در سیستم مالی و اداری کلانشهر نتیجه بی‌توجهی و نادیده انگاشتن 3 عامل مهم بوده است. اول: عدم تعامل و هماهنگی نهادهای درگیر در مدیریت شهری سهم زیادی در گسترش فساد در اقتصاد شهری داشته است؛ به‌طوری‌که تنها در بحث حفاظت از حریم شهر و اجرای طرح تفصیلی اگر یک مدیریت یکپارچه و تعامل‌گرا وجود داشته باشد، امکان بروز فساد اداری به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.

دوم: ضعف قوانین شهرداری و نبود سازو کارهای لازم نظارتی که با گسترش مناطق و دستگاه‌های تحت پوشش شهرداری، بر ابعاد این مشکل افزوده، خود تبدیل به یک عامل مؤثر در بروز فساد مالی و اداری شده است. سوم : عدم استفاده از تکنولوژی روز و مکانیزه نمودن سیستم‌های مالی و اداری باعث می‌شده تا بروز تخلفات و به تبع آن فساد در مجموعه شهرداری بیشتر شود. خوشبختانه در دوران مدیریت نوین شهری با توجه به حساسیت موضوع و اهمیتی که کنترل فساد و کاهش بروز فساد در مدیریت مالی و اداری شهر دارد، مدیران شهری با اصلاح و بازنگری و تغییر رویه‌های منسوخ شده، تحول در نظام مالی و اداری شهر را به‌طور جدی در دستور کار قرار دادند.

همواره شفافیت مالی، پاسخگویی و نظارت‌پذیری بهتر به‌عنوان 3 رکن اساسی در مدیریت مالی و اداری مدنظر مدیران بوده و تحقق نسبی این سه اصل، گام مهمی در راستای کنترل و کاهش بروز فساد در مجموعه گسترده شهرداری محسوب می‌شود. نهادی که در گذشته به‌عنوان نماد فسادپذیری و نظارت‌گریزی مطرح بوده با انجام تغییرات بنیادین به‌صورت یک نهاد پیشرو در مبارزه با فساد قلمداد شده و از سوی نهادهای نظارتی، به‌عنوان یک سازمان سلامت و شفاف مورد پذیرش قرار گرفته است.

امروز در نتیجه اقدامات صورت گرفته در حوزه مالی و درآمدی و اداری، اعتماد و پاسخگویی و اطمینان، بیشتر شده و شهروندان بهتر و بیشتر می‌توانند عملکرد مدیران و مجموعه شهرداری را مورد رصد و بازبینی قرار دهند و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مهم‌ترین دستاورد تحول مالی و درآمدی در شهر محسوب می‌شود.

به‌عبارتی موفقیت شهرداری در حوزه سلامت مالی و اداری و کاهش بروز فساد درنتیجه تفکر علمی و تحول‌آفرین و انتظام‌بخشی به امور و شفافیت فرایندهای اداری و گردش مالی و استقرار سامانه‌های نظارت مردمی بر فعالیت‌های اداری بوده است. بی‌شک تداوم چنین تحولاتی در نظام مالی و اداری شهر سبب تغییرات مثبت در کلانشهر خواهد شد به‌گونه‌ای که پیامدهای آن برای عموم شهروندان محسوس باشد و مسیر توسعه پایدار کلانشهر و بهبود کیفیت زندگی هموارتر شود.

* معاون مالی و اداری شهرداری تهران

کد خبر 147450

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار