همشهری آنلاین- ترجمه دکتر یونس ُشکرخواه: چقدر با انواع آگهی‌ها و با نوع ارائه آنها آشنا هستید؟ این مطلب به هر دو پرسش شما پاسخ می‌دهد.

هم به کار آگهی‌دهندگان می‌آید و هم به کار طراحان اگهی‌ها.

این مطلب که محصول یک پژوهش‌ بین‌المللی تازه است؛ نشان می‌دهد که آن دسته از شکل‌های آگهی‌ها که تا دیروز برای آگهی دهندکان حکم تابو را داشت؛ امروزه به پدیده‌ای رایج در روزنامه‌های جهان تبدیل شده است

۱- آگهی‌های اطراف لوگوی روزنامه

آگهی‌های اطراف لوگوی روزنامه(Masthead ad) غالبا یک یا دو ستونی هستند که در نزدیک لوگو و یا در اطراف لوگو به چاپ میرسند.

۲- آگهی‌های پانوراما

آگهی‌های پانوراما (Panorama ad) تقریبا حالت استانداردی دارند چرا که دو صفحه کامل را می‌گیرند و از فضای سفید بین دو صفحه رو به رو هم استفاده میکنند. این آگهی‌ها که دو صفحه روبه‌رو را به خود اختصاص می‌دهند تقریبا به شکل و شمایل یک پوستر شبیه هستند.

۳- آگهی‌های ال شکل

آگهی‌های ال شکل (L-shaped ad) که به خاطر شباهتشان به حرف L در زبان انگلیسی به این نام مشهور شده‌اند، هم بخشی از فضای آگهی در پایین صفحه را به خود اختصاص می‌دهند و هم بخشی از فضای متن در سمت چپ یا راست صفحه (که در هر دو مورد، نمونه آنها را با شماره ۳ می‌بینید) البته ستون‌های سمت راست یا چپ صفحه از نظر عرض می‌توانند متفاوت باشند که این امر می‌تواند به‌صورت انعطاف‌پذیر از نوع ستون‌بندی نشریه‌ای که آگهی در آن چاپ می‌شود، تبعیت کند. اما در هر صورت، بخش افقی آگهی‌های ال‌شکل در پایین صفحه و بخش عمودی آنها درستون‌های سمت راست یا چپ صفحه به‌کار می‌روند که همانگونه که گفته شد عرض بخش عمودی این نوع آگهی‌ها می‌تواند متغیر باشد. در واقع قاعده این است که بخش عمودی در صفحه‌های سمت چپ در ستون سمت چپ و در صفحه‌های سمت راست در ستون سمت راست قرار گیرد.

۴- آگهی‌های جزیره‌ای

آگهی‌های جزیرهای (Islandad) در واقع از هر چهار طرف توسط متن محاصره می‌شوند. بعضی وقت‌ها هم می‌توان آنها را در حصار آگهی‌های کوچکتر دید. اکثر کسانی که آگهی جزیره‌ای می‌خواهند، ترجیح می‌دهند از کوچکترین سایز ممکن استفاده کنند تا با کمترین هزینه مواجه شوند. کسانی که آگهی جزیره‌ای می‌دهند ترجیح میدهند آگهی‌شان به جای چاپ در بخش آگهی‌ها در صفحات متن کار شود. اما باز هم با همه این تفاصیل حتی وقتی آگهی‌های جزیره‌ای در وسط آگهی‌های کوچکتر هم چاپ می‌شوند، جلب توجه میکنند.

۵- آگهی‌های کنج صفحه

آگهی‌های کنج صفحه (Grip Corner ad) حتی در صفحات اول هم دیده می‌شوند. اما در این مواقع در پایین صفحه در کنج راست قرار می‌گیرند. این نوع آگهی‌ها هم می‌توانند در ابعاد کوچک و هم در ابعاد بزرگتر چاپ شوند.

۶- آگهی‌های تونلی

آگهی‌های تونلی (Tunnel ad) هم مثل آگهی‌های پانوراما در دو صفحه قرار می‌گیرند، اما کل دو صفحه را به خود اختصاص نمی‌دهند. آگهی‌های تونلی هم غالبا با متن احاطه می‌شوند ولی در بخش بالایی صفحه قرار می‌گیرند. فرمت آگهی‌های تونلی نمی‌تواند خیلی تفاوت کند، چرا که باید به هر حال تابعی از ستون‌های صفحه باشد و در دو طرف خود جایی را هم برای متن‌هایی که باید آن را در بر گیرد، لحاظ کند.

۷- آگهی‌های ماهواره‌ای

آگهی‌های ماهواره‌ای (Satellite ad) معمولا در وسط صفحه قرار می‌گیرند و با آگهی‌های دیگری احاطه می‌شوند، آگهی‌های ماهوارهای فقط در بخش آگهی‌ها چاپ میشوند.

۸- آگهی‌های اسپانسری

آگهی‌های اسپانسری (Sponsorship ad) به آگهی‌هایی اطلاق میشود که آگهیدهنده خودش اسپانسر متن مربوطه است. فرمتهای این نوع آگهی‌ها در هر نشریه‌ای ثابت است که البته از نظر تعداد مرتبه چاپ شدن و یا زمان چاپ و نیز از نظر ابعاد می‌تواند متفاوت باشد.

۹- آگهی‌های انعطاف‌پذیر

آگهی‌های انعطاف پذیر (Flexform ad) در واقع موتیف‌هایی هستند که با در نظر گرفتن نوع ستون‌بندی صفحاتی که در آنها به چاپ می‌رسند به نوعی پیشروی در ستون‌ها دست می‌زنند. آگهی‌های انعطاف‌پذیر غالبا در ستون‌های کناری چاپ شده و به طرف ستون‌های درگیر رو به بالا حرکت می‌کنند. بعضی وقتها هم ستون‌های افقی را پر می‌کنند.

۱۰- آگهی‌های دوتایی

آگهی‌های دو تایی (Double ad) یا زوجی هم می‌توانند در دو ستون حاشیه‌ای دو صفحه‌ای رو به روی هم کارشوند. این نوع آگهیها هم در متن و هم در بخش آگهی‌ها می‌توانند به‌دست چاپ سپرده شوند.

۱۱- آگهی‌های پلکانی

آگهی‌های پلکانی (Staircasead) معمولا در بخش آگهی‌ها چاپ می‌شوند و مثل آگهی‌های جزیره‌ای می‌توانند در بخش نیازمندی‌ها هم چاپ شوند. این آگهی‌ها تا نزدیک تیتر می‌آیند و معمولا هم مربوط به همان موضوع هستند.

کد خبر 14649

برچسب‌ها