همشهری آنلاین: با تصویب مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک دوره نمایندگی شامل دوره‌ای کمتر از چهار سال نمی‌شود. به این ترتیب کسانی که در انتخابات میاندوره ای وارد مجلس شده اند فاقد یک دوره نمایندگی محسوب می شوند.

نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد محمدرضا باهنر مبنی بر حفظ بند الف این طرح استفساریه رای دادند. در بند الف تصریح شد که منظور قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 28 از دوره نمایندگی طی مدت چهار ساله یا کمتر از آن نیز می‌باشد.

بر این اساس نمایندگان میان‌دوره‌ای نیز مشمول این ماده می‌شدند و یک دوره نمایندگی ولو آن‌که کمتر از چهار سال نیز می‌بود می‌توانست معادل یک مقطع تحصیلی قرار گیرد اما نمایندگان با حذف این بند از طرح استفساریه شمول آن بر نمایندگان میان‌دوره‌ای را حذف کردند.

بر این اساس طبق نظر شورای نگهبان آن دسته از نمایندگانی که دوره مجلس هشتم برای آنها اولین دوره نمایندگی است و اگر چه در زمان ثبت‌نام چند ماه از دوره چهار ساله خود را طی نکرده‌اند اما این دوره برای آنها یک مقطع تحصیلی محسوب می‌شود و چنانچه مدرک کارشناسی داشته‌ باشند می‌توانند برای دور بعد کاندیدا شوند اما نمایندگانی که در مرحله میان دوره‌ای وارد مجلس هشتم شده‌اند با داشتن مدرک کارشناسی نمی‌توانند برای دور بعد کاندیدا شوند.

به گزارش ایسنا، هم‌چنین نمایندگان به پیشنهاد باهنر و جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند ب طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

 

کد خبر 141770
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

وبگردی