ایوب باقرتبار: بررسی ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، بیشترین میزان دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سهام تشکیل شده‌است.

طبق این آمار، درصد سهام سبد دارایی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ترتیب عبارت است از:

الف- صندوق شاخصی با 95درصد؛

ب- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و در اندازه کوچک با 79درصد؛

ج- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و در اندازه بزرگ با 47درصد؛ د- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 1.9 درصد .

با ملاحظه روند خالص خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی مشخص می‌شود که روند خالص خریدوفروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی از نوسان کمتری برخوردار است.

این موضوع حاکی از آن است که اشخاص حقیقی درصورتی‌که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سهام شوند کمتر تحت‌تأثیر هیجانات زودگذر بازار سهام قرار می‌گیرند. از سوی دیگر بررسی روند مجموع معاملات (خرید و فروش) صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در 3 ماه ابتدای سال 90و حجم صدور و ابطال کل واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این دوره نشان از افزایش خرید سهام توسط صندوق‌ها نسبت به فروش سهام و نیز افزایش صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نسبت به ابطال آن دارد.

نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه مدتی پس از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری نیز در ایجاد این نهاد مالی جدید مشارکت کردند. این موضوع موجب شده، حجم بالایی از سرمایه‌های راکد مردم و سرمایه‌گذاران بالقوه به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه هدایت شود.

* مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس

کد خبر 141180

برچسب‌ها