گروه اجتماعی - مینا شهنی: مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی با انتقاد از وزارت بهداشت گفت:

سازمان تامین اجتماعی

اگر وزارت بهداشت، قصد برنامه‌ریزی برای انتقال بیمه‌های درمانی به مجموعه خود را دارد، بهتر است به جای تخریب و استفاده از فضاسازی مسموم و زیرسؤال بردن خدمات 65هزار پرسنل تلاشگر 2سازمان بیمه خدمات درمانی و تأمین‌اجتماعی که از اظهارات اخیر وزیر بهداشت، بسیار آزرده‌خاطر شده‌اند، ادله کارشناسی شده خود را به مراجع تصمیم‌گیرنده اعم از هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا از روش صواب به هدف خود دست یابد. رحمت‌الله حافظی در همایش سراسری مدیران درمان صندوق تأمین اجتماعی با اشاره به مطرح شدن بحث ادغام وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی با وزارت کار و اموراجتماعی، اظهار کرد: این ادغام هنوز اتفاق نیفتاده و در حال‌ حاضر وزیر کار سرپرستی وزارت رفاه را به‌عهده گرفته است و کارگروهی برای تبیین شرح وظایف و ساختار وزارت جدید تشکیل شده که نتایج حاصل از بررسی‌های این کارگروه پس از ارائه به دولت، در قالب لایحه به مجلس تقدیم و سایر مراحل نیز طبق قانون انجام خواهد شد.

تصاحب صندوق‌های بیمه درمانی

وقتی خبر ادغام وزارت رفاه در وزارت کار مطرح شد، وضعیت صندوق‌های بیمه درمانی که تا پیش از این زیر نظر وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی کار می‌کردند جایگاهشان از سوی برخی افراد لرزان شد. ارائه نظریه‌های متفاوت از سوی افراد سبب شد تا موقعیت این صندوق‌ها هرچه بیشتر تضعیف شود. برخی نمایندگان مجلس خواهان واگذاری این صندوق‌ها به وزارت بهداشت هستند و در مقابل، برخی معتقدند که صندوق‌های بیمه‌ای، تجمیع‌شده و با قواعدی خاص مدیریت شوند، گروهی هم می‌خواهند که صندوق‌های بیمه درمانی زیر نظر وزارت جدید کار و رفاه اداره شود.

روش وزیر بهداشت

وزیر بهداشت اما موضع‌گیری‌اش را به شکل دیگری ارائه داد. مرضیه وحید دستجردی در گفت‌وگوهایش، با اعلام اینکه صندوق‌های بیمه‌ای به مراکز درمانی بدهکارند و این بدهی‌ها سبب ورشکستی مراکز درمانی می‌شود، کارکرد صندوق‌های بیمه‌ای را زیر سؤال برد، او درواقع پس از ادغام وزارت رفاه، با تأکید بیشتر بر این بدهی‌ها و زیر سؤال بردن عملکرد صندوق‌های بیمه‌درمانی، مدیریت این صندوق‌ها را ضعیف جلوه داده تا شرایط برای انتقال مدیریت این صندوق‌ها به وزارت بهداشت آماده شود.

جواب تأمین‌اجتماعی

اما رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی درباره‌ بدهی‌ها گفت: بدهی تأمین‌اجتماعی به مراکز دانشگاهی دولتی تا پایان دی‌ماه سال 89 به‌طور کامل تسویه شده و مطالبات مراکز دانشگاهی و دولتی از این صندوق به حدود 3 ماه تقلیل یافته‌ است و این درحالی است که تا این تاریخ اسناد پزشکی اردیبهشت 90 از طریق مراکز دانشگاهی به این صندوق ارسال نشده است، درضمن همکاران ما در سازمان بیمه خدمات درمانی درحال تسویه اسناد مالی اسفندماه بیمارستان‌های دولتی هستند.

صندوقی بین‌النسلی

سازمان(صندوق) تأمین‌اجتماعی سازمانی است که با پول کارگران و کارفرمایان و طی سالیان متمادی تشکیل شده است و هرآنچه در این سازمان است متعلق به بیمه‌پردازان است و بدیهی است که اموال آن قابل واگذاری به دولت نیست. حافظی هم تأکید دارد که حفظ یکپارچگی و انسجام این صندوق اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و می‌گوید: باید توجه داشت که بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی تأمین‌اجتماعی تجزیه‌ناپذیر است و درصورت جدایی این بخش‌ها، خسارات جبران ناپذیری به بیمه‌شدگان و بازنشستگان وارد خواهد شد.

کد خبر 137362

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار