همشهری آنلاین: دبیرکل شورای اروپا گفت:تبعیض علیه مسلمانان دراین قاره افزایش یافته وآنان نسبت به گذشته بیشتر در حاشیه قرار می گیرند.

به گزارش ایرنا، توربیورن یاگلاند روزسه شنبه درنشستی در برلین با ارایه گزارش در باره وضعیت کلی حقوق بشر در47 کشور اروپایی، گفت : برخی رفتارهای ملی گرایانه و نژادپرستانه باعث شده اند تا مسلمانان احساس خوبی نداشته و فکر کنند که مورد پذیرش واقع نمی شوند.

شورای اروپا که در سال 1949 تاسیس شده و 800 میلیون نفر را در 47کشور اروپایی در برمی گیرد،به عنوان بالاترین نهاد مرتبط با حقوق بشر در این قاره شناخته می شود.

وی که در این گزارش همراه با چند چهره شناخته شده اروپایی به موضوعات حقوق بشر، ارزش های دمکراتیک و قانون مداری پرداخته اند، چالش های پیش رو، نژادپرستی، تعامل با مهاجران و تشکیل جوامع موازی را مورد تحقیق قرار داده اند.

دبیرکل شورای اروپا با اشاره به بحث های موجود دراروپا درباره مهاجرت وهمگرایی و بااشاره به تقویت ملی گرایی و خارجی ستیزی درمجارستان، هلند و دانمارک گفت:این روند موجب نگرانی زیاد بوده و با ارزش های اروپا مغایرت دارد.

وی افزود: تبعیض علیه کولی ها و مسلمانان در این قاره گسترش یافته است و مسلمانان نیز بیشتر و بیشتر در جامعه به کنار گذاشته شده و احساس می کنند که در این جوامع پذیرفته نمی شوند.

یاگلاند درباره قطب بندی های سیاسی در این جوامع گفت: این یک خطر واقعی برای ثبات و امنیت دراروپاست. باید 47کشور عضو شورای اروپا تا یک سال آینده گزارش جدیدی تهیه کرده و بصورت مشخص یک برنامه راه و ابتکار عمل برای مبارزه با این مشکلات نشان دهند.

یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان و از تهیه کنندگان این گزارش گفت: مساله ملی گرایی در اروپا جدی است و خیلی از کشورها سعی می کنند تا خود را از دیگران جدا کنند.

وی با بیان اینکه باید نگاهی به جو کلی حاکم بر این قاره انداخت، گفت : این مشکلات تنها به بحث بحران اقتصادی باز نمی گردد، بلکه ناشی از شروع یک نوع سقوط سیاسی در اروپا است.

فیشر در توضیح این مساله گفت: اروپا از نظر جمعیت درحال پیر شدن است و نیازبه مهاجران جدید دارد . این قاره برای مقابله با این وضعیت با دو رفتار مواجه است.یا اینکه با افزایش رشد اقتصادی از ادامه روند سقوط خود جلوگیری کند و یا با یک برنامه سازماندهی شده اقدام به جذب مهاجران جدید نماید.

وی تاکید کردکه اگر با این چالش دموگرافیک برخورد نشود. اروپا هزینه بالایی پرداخت می کند.چالشی که برای آینده این قاره تعیین کننده است.

فیشر در پایان گفت: باید تبعیض بر پایه دین و جنسیت را پاک کرد و با تمام شهروندان بصورت یکسان در این قاره رفتار کرد.

پیش ازاین نیز نهادهای مرتبط با مسلمانان در آلمان از جمله شورای مرکزی مسلمانان نسبت به گسترش تبعیض علیه مسلمانان هشدار داده بودند.

کد خبر 135922

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار