گروه اجتماعی: رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با توافق بین سازمان ثبت اسناد و املاک و مشاوران املاک، تنها صاحبان پروانه کسب می‌توانند اقدام به تنظیم و امضا مبایعه‌نامه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت مصطفی خسروی، در دومین همایش سراسری مدیران مشاورین املاک گفت: قانون صنف مشاوران املاک که سال‌های ۱۳۱۶و ۱۳۱۷با عنوان صنف دلالان تصویب شد، نیازمند بازنگری و تغییر و تحول مطابق با نیازهای روز است.

وی با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی بین سازمان ثبت اسناد و املاک و مشاوران املاک وجود دارد، اظهار داشت: با همکاری مشاوران املاک و سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت‌های ثبتی روند سریعتری خواهد داشت.

حمید رضا آدابی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز، در این همایش گفت: ارتقای سطح علمی مشاوران املاک یک امر ضروری است و مشاوران املاک به عنوان کارشناس در امور املاک مجاز به تنظیم و امضای مبایعه‌نامه‌ها هستند.

وی گفت: نظر به اهمیت و نقش ساماندهی به امور مشاورین املاک و خودرو در تثبیت امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه و به منظور ایجاد کاهش، در حجم پرونده های مربوط به دعاوی مطروحه ناشی از منازعات حقوقی مردم در امور املاک و خودرو در محاکم قضایی، قانون گذار با احیای قانون راجع به دلالان و تصویب قوانین بودجه سال های 1379 و 1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را صالح در رسیدگی به صلاحیت فنی و تخصصی و صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین دانسته است.

مدیرکل ثبت اسناد همچنین گفت : با توجه به مستندات قانونی اخیرالتصویب دستورالعملی موسوم به دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مشتمل بر 34 ماده و 4 تبصره تدوین و متعاقب امضا و تایید  معاونت رئیس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر بازرگانی به تاریخ 16/4/1384 به تنفیذ آیت‌الله شاهرودی رسیده است.

کد خبر 13329

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار