گروه شهری: وزارت مسکن و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به پیش‌فروش غیرقانونی برخی واحدهای مسکونی هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: متاسفانه برخی از سازندگان با اهداف خاص و بدون طی مراحل قانونی اقدام به انتشار آگهی فاقد مجوز در جراید کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای متقاضیان مسکن ایجاد می‌کنند.

این اطلاعیه‌ می‌افزاید: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی و دستورالعمل اجرایی مربوطه، کلیه سازندگانی که قصد انتشار آگهی پیش فروش واحد مسکونی خود را دارند موظف شده‌اند (پس از حداقل 20 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها)، ضمن ارائه مدارک مالکیت به سازمان مسکن و شهرسازی استان  مربوطه مجوز انتشار آگهی را اخذ نموده و شماره مجوز را در آگهی‌های پیش‌فروش درج نمایند.

علاوه بر موارد فوق این سازندگان مکلفند از (قراردادهای نمونه تیپ یا قراردادهای مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی جهت فروش واحدهای مسکونی استفاده کنند).

متاسفانه برخی از سازندگان با اهداف خاص و بدون طی مراحل قانونی فوق اقدام به انتشار آگهی فاقد مجوز در جراید نموده و مشکلات عدیده ای را برای متقاضیان مسکن ایجاد می‌‌کنند و جراید نیز علیرغم تدارکات این وزارتخانه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منافع کوتاه مدت خود را بر منافع بلندمدت عمومی ترجیح داده و اقدام به انتشار این گونه آگهی ها می‌کنند.

در همین زمینه اخیرا شرکتی به نام خانه گستر پردیس با درج آگهی در جراید ضمن درخواست وجه از متقاضیان، بدون هیچ‌گونه قرارداد یا اخذ مجوز، مدعی واگذاری واحد مسکونی به‌صورت مشارکت به شرط تملیک شده است.

برهمین اساس، از آنجا که اقدامات شرکت مذکور، منطبق بر مقررات جذب سرمایه و با لایحه قانونی حمایت از پیش‌خریداران واحدهای مسکونی و آیین نامه اجرایی آن نبوده ، لذا از کلیه هم‌میهنان گرامی  درخواست می گردد از مشارکت در این گونه طرح ها اکیدا خودداری کنند.

کد خبر 11823