همشهری‌آنلاین: در نخستین نشست هئیت مدیره خانه موسیقی در دوره جدید کاری، رئیس و نایب رئیس و دبیر و سخنگوی خانه موسیقی انتخاب شدند.

هیئت مدیره خانه موسیقی

به گزارش همشهری‌آنلاین در نخستین جلسه هیئت مدیره خانه موسیقی که عصر یکشنبه،10 بهمن در ساختمان اصلی خانه موسیقی برگزار شده بود، محمد سریر به عنوان رئیس هیئت مدیره،داود گنجه‌ای به عنوان نایب رئیس و داریوش پیرنیاکان به عنوان دبیر و سخنگوی خانه موسیقی برای دور تازه فعالیت این نهاد انتخاب شدند.

اما به نظر می‌رسد با توجه به تصریح اساسنامه بر تفکیک بین دبیری و سخنگویی انتخاب یک تن به عنوان دبیر مخالف اسناسنامه خانه موسیقی باشد. برابر بند اول ماده 19 اساسنامه خانه موسیقی هیئت مدیره باید یک نفر رابه عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب کند.

more  اساسنامه‌خانه موسیقی

در این نشست تمامی اعضای هئیت مدیره و بازرس جدید خانه موسیقی(خانم آذر هاشمی) به اتفاق حمیدرضا عاطفی،معاون اجرایی خانه موسیقی حضور داشتند.

پیش بینی می‌شد که در این نشست مدیرعامل خانه موسیقی هم انتخاب شود،اما به دلیل برخی دیدگاه‌های مختلف  انتخاب مدیرعامل به جلسات آتی موکول شد. برابر  اساسنامه خانه موسیقی در نخستین نشست بعد از انتخابات ومجمع عمومی ارکان هیئت مدیره باید معرفی شوند،اما در اساسنامه نیامده که   انتخاب مدیرعامل در همان نشست نخستین صورت بگیرد.

به نظر می‌رسد هیئت مدیره با درس گرفتن از برخی تجربه‌های گذشته در پی آن است که برنامه‌های افرادی که تمایل به مدیرعاملی دارند را بخواهد و بعد از بحث و بررسی در این زمینه گزینه بهتر را برای مدیرعاملی انتخاب کند.

هم اکنون دکتر محمد سریر مدیرعاملی خانه موسیقی را  عهده دار است.

more  نه پژواک صدای تمامی کانون‌ها

تا کنون و به رغم آنکه در اساسنامه تصریحی به مدیرعاملی عضو هیئت مدیره نشده است، اما تمامی مدیرعاملان دوره‌های گذشته از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و هیئت مدیره هیچ‌گاه به افراد توانمند خارج از هیئت‌ مدیره فرصت ابراز توانایی‌های خود را نداد و حتی از‌ آنها برنامه‌ای هم نخواست.

کد خبر 127141
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز