همشهری‌آنلاین: کتاب عالم «صلب وترائب» و «ارتباط انسان با گذشتگان وآیندگان» نوشته حسین صدری‌نیا از سوی انتشارات سایه روشن منتشر و توسط مرکز پخش جامعه‌شناسان به بازار کتاب عرضه شده است.

ارتباط انسان با خدا

به گزارش همشهری‌آنلاین کتاب «عالم صلب و ترائب» با استناد به آیات قرآن کریم تأکید می‌کند که فرزند دختر و پسر در زمینة تداوم نسل انسان هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و مهمتر از دختر یا پسردار بودن ، داشتن نسل «پاک» و«شایسته» است.

درفصل اول این کتاب ، عوالم عام و خاص انسان و همة مخلوقات دیگر معرفی شده و درفصل دوم نیزجایگاه عالم صلب و ترائب در کلام وحی مورد بررسی قرار گرفته است.

 فصل سوم کتاب شامل دو بخش می شود . بخش اول به تشریح نظریات مطرح در مورد نقش والدین درشکل‌گیری وجود انسان می‌پردازد و بخش دوم نیز به تبیین نقطه‌نظرات قرآن کریم در مورد فرآیند تکوینی خلقت انسان اختصاص دارد.

عالم صلب و ترائب:مولف:حسین صدری‌نیا/ناشر:نشر سایه‌ روشن،چاپ اول 1389/قطع رقعی،قیمت 4000 تومان،196 صفحه

در فصل چهارم کتاب این سئوال مطرح شده که «آیا نسل انسان صرفاً از طریق فرزند پسرامتداد می‌یابد؟» و کتاب در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم نشان داده است که اولاً فرزند دختر یا پسر در زمینة تداوم نسل انسان هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و ثانیاً داشتن نسل «پاک» و«شایسته» مهم است نه دختر یا پسردار بودن.

در فصل پنجم کتاب نیز روابط و ارتباطات انسان در عالم صلب وترائب تبیین و مصادیق آن در دو عرصة تکوینی وتشریعی تشریح شده است.

کتاب حسین صدری‌نیا

چگونگی ارتباط تکوینی و تشریعی انسان با نسل‌های گدشته و آینده

کتاب دیگر صدری نیا «چگونگی ارتباط تکوینی وتشریعی انسان با نسل‌های گذشته وآینده» است که از سوی نشرسایه روشن منتشر و مرکز پخش جامعه‌شناسان آن را عرضه عمومی کرده است.
.
مولف در این کتاب ارتباط ایمان وکفر را با نسل‌های گذشته و آیندة انسان بررسی کرده و با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان ساخته است که نتایج ایمان و کفر و اعمال نیک و بد هرانسانی در دنیا و آخرت صرفاٌ به خود او باز می‌گردد و هیچ ارتباطی به پیشینیان و پسینیان نسبی و سببی و دیگران پیدا نمی‌کند.

این کتاب در ادامه با اشاره به اینکه انسانها از نظرخلقت و فطرت هیچ تفاوتی با هم ندارند ،به تشریح چگونگی ارتباطات تکوینی و تشریعی انسان با درگذشتگان از دنیا وآیندگانی که هنوز وارد این عالم نشده‌اند می‌پردازد و تصریح می‌کند که هرگونه ارتباط تشریعی خاص و ‌عام با نسل‌های قبلی و‌ بعدی منوط به مؤمن و نیکوکاربودن انسان است.

در بخش دیگری از این کتاب آمده است : به سبب ارتباط و «اخوّت دینی» ، فردفرد مؤمنان در هرمقطعی از تاریخ که زندگی کنند ، ضمن حفظ هویّت خود ، همچون قطره‌ای به اقیانوس مؤمنان طول تاریخ می‌پیوندند و از برکات ناشی از تشکیل این اجتماع فرازمانی وفرامکانی که ازجملة آنها دعا و طلب مغفرت در حق یکدیگر است ، برخوردار می‌شوند.

همچنین به واسطة این ارتباط ایمانی است که انسان‌های مؤمن وسعادتمند اهل بهشت ، تمام مؤمنان از نسل‌های قبل وبعد از خود و نیز نیاکان، پدران و مادران ، فرزندان و نسل مؤمن و نیکوکار خویش را در کنار خود خواهند یافت.

از حسین صدری‌نیا پیش از این کتاب‌های «ارتباط هستی وانسان با خدا(تکوینی وتشریعی)» ، «روابط، ارتباطات وتعاملات انسان  (1) عالم ذر» منتشر شده بود.

ارتباط انسان با گذشتگان و آیندگان(تکوینی وتشریعی)/مولف:حسین صدری‌نیا/ناشر:انتشارات سایه‌روشن،چاپ اول 1389/قطع رقعی/قیمت:4000 تومان،196 صفحه

more   انتشار کتاب ارتباط هستی و انسان با خدا

more   انتشار کتاب عالم ذر

کد خبر 125142

برچسب‌ها