همشهری آنلاین: نخستین کتاب همشهری به همراه روزنامه همشهری پنجشنبه ۷ دی توزیع ‌شد. این ابتکار با بازتاب مناسبی مواجه شد

عنوان این کتاب "جمال و خصال آخرین فرستاده"بود که در ذیل آن عبارت "مقدمه و بازنگری: بهاءالدین خرمشاهی" به چشم می‌خورد
انتشار یک کتاب به عنوان ضمیمه دائمی روزنامه، ابتکاری است که در تاریخ مطبوعات ایران برای نخستین بار توسط روزنامه همشهری انجام می شود و هدف آن توسعه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی است.

این ابتکار با بازتاب مناسبی مواجه شد.

کد خبر 12457