دکتر غلامعلی حداد عادل: به تجربه ثابت شده که اختراع انواع رسانه‌ها در عصر حاضر، به جایگاه‌های کتاب در گسترش فرهنگ و دانش، خدشه‌ای وارد نکرده

و کتاب همچنان که در هزاره‌های گذشته موفق‌ترین و معروف‌ترین حامی اندیشه بوده است در هزاره سوم نیز بی‌رقیب وبی بدیل باقی مانده است.

هم در طول تاریخ و هم در جهان امروز، قدرت و شوکت تمدنها با منزلت کتاب در آنها قابل اندازه‌گیری است. هر کشور و هر ملتی که به کتاب و کتابخوانی و کتابخانه اهمیت بیشتری دهد  پیشرفته‌تر خواهد بود و هر چه بازار کتاب و صنعت چاپ و نشر پر رونق‌تر و کارآمدتر باشد دانش و فناوری بیشتر رشد خواهد کرد.

یکی از افتخارات ملت ایران در طول تاریخ، ارج نهادن به کتاب و داشتن کتابخانه‌های بزرگ است. وظیفه همه این است که با همه توان و با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار داریم در ترویج کتابخوانی در ایران کوشش کنیم.

ابتکار روزنامة همشهری برای انتخاب و انتشار منظم کتاب و توزیع آن همراه با روزنامه، کاری ستودنی است، زیرا سبب خواهد شد کتاب در کشور ما شمارگانی در حد شمارگان روزنامه پیدا کند و کتاب به برکت همراه شدن با روزنامه و سوار شدن بر بال آن، به جاهایی برود که خود به تنهایی نمی‌تواند برود.

آنچه مهم است انتخاب کتابهای مناسب و تشخیص مخاطب درست در این اقدام فرهنگی است. مؤسسه همشهری می‌تواند همزمان با استفاده از این توزیع وسیع، از نویسندگان کشور نیز برای عرضة کتابهای خود از این طریق اقدام کند و از آنها بخواهد اصولاً برای همشهری کتاب تألیف کنند. در انتخاب موضوع و مضمون کتاب‌ها نیز باید به احتیاجات شهروندان توجه شود و در این عرصه نباید به زبان فارسی و ادبیات فارسی که مردم ایران همواره به آن دلبستگی داشته‌اند غفلت شود. 

 امیدوارم روزنامة همشهری بتواند با این اقدام شجاعانه خود گامی بلند و جهشی  چشمگیر در زمینة توسعه کتاب و کتابخوانی در کشور بردارد و این افتخار را بر افتخارات خود بیفزاید.

کد خبر 12218

برچسب‌ها