همشهری آنلاین: ایران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 4 هزار و 488 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است و واردات برق ایران از یک‌هزار و 602 گیگاوات ساعت در دوره مورد بررسی سال گذشته به 2 هزار و 312 گیاپگاوات ساعت در سال جاری رسیده است.

برق

  به گزارش ایلنا، آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو نشان می‌دهد ایران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 4 هزار و 488 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 5.69 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

حجم صادرات برق در مدت مشابه سال قبل بیش از 4 هزار و 246 گیگاوات ساعت گزارش شده است.

میزان واردات برق ایران از کشورهای همسایه نیز از ابتدای سال جاری تاکنون 44.33 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته است.

بر این اساس، واردات برق ایران از یکهزار و 602 گیگاوات ساعت در دوره مورد بررسی سال گذشته به 2 هزار و 312 گیاپگاوات ساعت در سال جاری رسیده است.

ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند

کد خبر 122702

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان