همشهری آنلاین: دستگاه جدید نصب شده بر روی تلسکوپ فضایی هابل کشف کرد که کیهان در بیش از 11 میلیارد سال قبل دچار یک "گرمای جهانی" بوده است

عالم

در بهار سال 2009 دستگاه جدیدی به نام "طیف نگار منشا کیهانی" بر روی تلسکوپ فضایی هابل نصب شد.

اکنون گروهی از ستاره شناسان دانشگاه کلورادو با کمک این دستگاه جدید عصری بین11/7 تا 11/3 میلیارد سال قبل را شناسایی کردند که در طول آن فرایند گسترده یونی شدگی هلیم حاضر در فضا رخ داده و منجر به گرم شدن گاز بین کهکشانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گرمای این گاز موجب شده که نسل جدیدی از ستارگان در بعضی از کهکشانه‌ای کوچک شکل گیرند اما جرم کم این کهکشان‌ها قادر نبود این گاز را در خود نگه دارد و بنابراین این کهکشان‌ها دوباره این گاز را در فضای بین کهکشانی رها کردند.

این اخترشناسان موفق شدند خطوط جذب طیفی هلیم را در نور ماوراء بنفش ساطع شده از یک اخترنما کشف کنند.

در این اخترنما دسته پرتوهای نور با قطع کردن توده‌های گاز نامرئی، ردیابی ترکیبات این گاز بین کهکشانی را که مربوط به جهان نخستین است امکان‌پذیر کردند.

جهان بیش از 13 میلیارد سال قبل از اولین موج گرما عبور کرد. در آن زمان انرژی حاصل از اولین ستارگان عظیم، هیدروژن سرد بین ستاره‌ای را یونیزه کردند. این هیدروژن سرد از بیگ بنگ و در طول دوره "یونی شدگی دوباره" ایجاد شده بود. بلافاصله پس از این رویداد، اتم‌های هیدروژن در یک حالت یونیزه قرار گرفتند.

تایخ هستی

 اکنون دستگاه جدید نصب شده بر روی تلسکوپ هابل کشف کرد که در بیش از 11 میلیارد سال قبل نیز یک فرایند مشابه رخ داد که در آن به جای اتم‌های هیدروژن سرد، اتم‌های هلیم یونیزه شده‌اند.

به گفته این دانشمندان، کهکشان‌ها بایکدیگر برخورد کرده و سیاه چاله‌های متعدد بسیار عظیمی را در مرکز کهکشان‌هایی ایجاد کردند که این کهکشان‌ها بخشی از انرژی گرانشی خود را به پرتوهای ماوراء بنفش تبدیل کرده بودند.

این پرتوهای ماوراء بنفش، هلیم بین کهکشانی را بین 10 هزار تا بیش از 22 هزار درجه سانتیگراد گرم کردند.

کد خبر 117932

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان