همشهری آنلاین: سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ 135 کد رشته‌ امتحانی از 145 کد رشته امتحانی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌های‌کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1389 و هم چنین تاریخ انتشار اطلاعیه این سازمان در مورد پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محلهای جدید و تکمیل ظرفیت اطلاعیه‌ای صادر کرد

لوگوی سازمان سنجش آموزش کشور

پایگاه طلاع رسانی سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور علام کرد: بدین‌وسیله‌ به‌ اطلاع‌ کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌کننده‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال‌ 1389 می‌رساند، آزمون‌ مذکور در 145 کد رشته‌ امتحانی‌ برگزار گردیده،‌ که‌ نتیجه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ تاکنون به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد.

الف - فهرست‌ اسامی‌ قبول‌ شدگان‌ نهایی‌ 135 کد رشته امتحانی از 145 کد رشته امتحانی از امروز بر روی سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

ب- فهرست اسامی قبولشدگان نهایی 10 کد رشته امتحانی باقیمانده از 145 کد رشته به شرح ذیل اعلام خواهدشد.

- فهرست اسامی قبول شدگان نهایی 10 کد رشته امتحانی شامل کد رشته های امتحانی 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات) ، 1149 (مدیریت امور دفاعی (1) ارتش جمهوری اسلامی ایران )، 1150 (مدیریت امور دفاعی 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، 1151( فرماندهی مدیریت انتظامی نیروی انتظامی) ، 1153 (مدیریت اطلاعاتی ) ، 1154 (مطالعات دفاعی استراتژیک)، 1155 (اطلاعات استراتژیک)، 1156 (آماد)، 1157 (مدیریت بحران) و 1158 (پدافند غیرعامل) به علت داشتن شرایط خاص و باتوجه به اینکه  ثبت نام و برگزاری آزمون برخی از کد رشته‌های امتحانی مذکور توسط موسسات آموزشی ذیربط با هماهنگی این سازمان انجام شده است ، به طریق مقتضی، با هماهنگی ارگانهای مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهدشد.

ج- اطلاعیه پذیرش دانشجو در برخی کد رشته محلهای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1389، در تاریخ  5/7/89 از طریق نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور با امید به‌ اینکه‌ پذیرفته‌شدگان‌ این‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غنی‌ و انسان‌ساز مکتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب‌اسلامی‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ باشند، بدین‌وسیله‌ از کلیه‌ پذیرفته‌ شدگانی‌ که‌ اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ هریک‌ از 135 کد رشته‌ امتحانی‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ می‌نماید که‌در یکی‌ از روزهای‌ شنبه 13/6/89، یک‌‌شنبه 14/6/89 و دو‌شنبه 15/6/89 با توجه‌ به‌ ضوابط و شرایط اعلام‌ شده‌ درذیل‌ برای‌ثبت‌نام‌ به‌دانشگاهها وموسسات‌آموزش‌عالی‌ ذیربط مراجعه‌نمایند.ثبت‌نام‌ از پذیرفته‌ شدگان‌ رشته‌ های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ در برخی‌ از دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌ براساس‌ اعلام‌دانشگاههای‌ مذکور به‌ شرح‌ جدول ذیل می باشد. لذا پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی موسساتی که در جدول ذیل درج گردیده ، باید براساس برنامه زمانی مندرج در جدول مذکور برای ثبت نام اقدام نمایند و پذیرفته شدگان سایر موسسات آموزش عالی (بجز موسسات مندرج در جدول ذیل) باید منحصراً در یکی از روزهای شنبه 13/6/89، یک‌‌‌شنبه 14/6/89 و دو‌شنبه 15/6/89 برای ثبت نام به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.

عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.

1ـ در گزینش هر یک از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمی لازم تعیین شده ملاک عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهمیه رزمندگان، 20 درصد ظرفیت هر رشته با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به این سهمیه تخصیص داده شده و گزینش بر اساس آن انجام گرفته است.

2ـ برای داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت اینترنتی این سازمان از اوایل مهرماه قابل دسترسی خواهد بود.

3- تغییر رشته، تغییر گرایش و نقل و انتقال دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد در حیطه وظایف این سازمان نمی‌باشد. لذا در این خصوص درخواستهای داوطلبان قابل بررسی نخواهد بود.

4-باتوجه به مصوبه شماره 80 مورخ 14/2/89 شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مقرر گردیده است تعدادی بورس به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در کشورهای روسیه و بلاروس در رشته‌های نفت و گاز، حمل و نقل، کشتی سازی، راه آهن، هوا فضا، بیابان زدایی و هواشناسی، زیست فناوری و ژنتیک اعطا گردد، لذا ده نفر اول قبول شدگان کارشناسی ارشد سال 1389 رشته‌های مذکور می‌توانند به سامانه رزومه به آدرس HTTP://RESUME.MSRT.IR/SIGNUPFA.HTML مراجعه نموده و نسبت به تکمیل تقاضانامه و مدارک لازم اقدام نمایند.

مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌

1- اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌ ، تحقیقات‌ و فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا شورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) قید شده‌ باشد و یکبرگ‌ فتوکپی‌ آن‌.

تبصره‌1-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) نمی‌باشند،لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌یاموسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) با محتوی فرم ذیل این اطلاعیه  را ارائه‌ نمایند.

تبصره‌2-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ تا تاریخ 31/6/89 فارغ التحصیل می شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاریخ 31/6/88 توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی در فرم ذیل درج  و پس از تایید مسوول ذیربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد.

2 -  اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.

3 -  شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.

تبصره - 12 قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً برای‌ برادرانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالی‌،برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر می‌گردد.

4 -  مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را باتوجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال 1389 مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌).

5- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.

6- معرفی‌نامه‌های‌مذکوردرذیل‌لازم‌است‌حداکثرتا قبل‌ از انتخاب‌ واحد برای‌ نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ 90-1389 توسط پذیرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ قبولی‌ تحویل‌‌ گردد، ‌در غیر این‌ صورت‌ ازثبت‌نام‌آنان‌برای‌نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ جاری‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولی‌ آنان‌ «کان‌ لم‌ یکن‌» تلقی‌ می‌گردد.

تبصره‌-براساس‌ هماهنگی‌ های‌ انجام‌ شده‌ ، گواهی‌ های‌ مربوط به‌ ردیف 1-6 توسط ارگانهای‌ ذیربط بطور یکجابه‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالی‌ محل‌قبولی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.

1-6- معرفی‌نامه‌رسمی ‌از ستادمشترک‌ سپاه ‌پاسداران‌انقلاب‌ اسلامی‌ ویاوزارت‌ جهادکشاورزی  باامضاء و مهر هریک‌ از روسای‌ ارگانهای‌ مذکور که‌ در آن‌قید شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌های‌ 4 گانه‌ آن‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌داوطلب‌ بسیجی‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ وسایرشرایط مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مذکور واجد شرایط استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ می‌باشد.

2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد کل امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران آن دسته از داوطلبانی که براساس ضوابط هریک از ارگانهای مذکور براساس تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران، با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأئیدیه سهمیه ثبت‌نامی نمی‌باشند و ملاک عمل برای ثبت‌نام همان عنوان درج شده در لیست‌های ارسالی به مؤسسات می‌باشد.

7- اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌مفاد آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی مصوب 31/2/1386 وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ با امتیاز‌ رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌ شده‌اند.

8 - ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ رسمی‌ مبنی‌ بر واجد شرایط بودن‌ برای‌ استفاده‌ از امتیاز کارشناسان وزارت ‌ آموزش‌ وپرورش‌ توسط اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت برای داوطلبانی که با این امتیاز پذیرفته شده اند(مطابق نمونه فرم شماره 2 مندرج در صفحه 28 دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1389).

تبصره-متعهدین خدمت به آموزش و پرورش صرفاً در صورت سپردن تعهد جدید مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند که در این صورت می‌بایست‌از خدمت منفک و مابقی مدت تعهد خود را پس از فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر و برابر تعهد جدید انجام دهند.

تذکرات‌ مهم

1ـ حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت‌ نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخ‌های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد.

2ـ به پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود قبل از مراجعه در تاریخ‌های تعیین شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تکمیلی را در سایت اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مطالعه نمایند.

3ـ معدل‌ لیسانس‌ پذیرفته‌ شده‌ باید با معدلی‌ که‌ قبلاً در فرم‌ تقاضانامه ثبت نامی اینترنتی به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، یکسان‌ باشد، بدیهی است از ثبت نام آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند(معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد.

تبصره ‌- پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ تا تاریخ‌ 31/6/89 فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، لازم‌ است‌ معدل‌ کل‌ واحدهای‌ گذرانده‌ شده آنان‌ بر اساس‌ «0» تا«20» تا تاریخ 31/6/88 توسط موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ فارغ‌التحصیلی‌ در فرم‌ مذکور‌ درج‌ گردد. به عبارت دیگر آندسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام برای شرکت در این آزمون دانشجوی سال آخر بوده اند نیز معدل واحدهای گذارنده خود را  تا تاریخ 31/6/88 برمبنای«0» تا«20 » وتا دو رقم اعشار در فرم مذکوردرج نمایند.

4- توجه: نظر به اینکه طی بخشنامه شماره 30236/س مورخ 1/6/89 به کلیه دانشگاهها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 ابلاغ گردیده است تا  از ثبت نام پذیرفته شدگانی که دارای مغایرت معدل (معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامی از طرف داوطلبان به این سازمان باشد) می‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به این دسته از پذیرفته شدگان توصیه می‌گردد به محل قبولی خود مراجعه ننمایند و درصورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند می‌توانندازطریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است به مراجعات حضوری و هر نوع مکاتبه‌ای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

5ـ از پذیرفته‌شدگانی‌که‌ حداکثر تا تاریخ‌ 31/6/89 فارغ‌التحصیل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «کان‌ لم‌ یکن» تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

6ـ وضعیت علمی آندسته ازکارشناسان آموزشی که متقاضی استفاده از امتیاز کارشناسان وزارت متبوع بوده‌اند ومعرفی نامه آنان به این سازمان واصل گردیده ، پس از بررسی به صورت کارنامه ای دراین امتیاز تولید می‌گردد و به محل خدمت آنان ارسال خواهد شد.

7ـ به دلیل نبودن داوطلب واجد شرایط در برخی از کد رشته محلها ظرفیت تکمیل نشده است.

8-نظر به اینکه دانشگاه امام حسین(ع) تا زمان مقرر نتایج مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت خود را به این سازمان اعلام ننموده‌اند، لذا ظرفیت پذیرش دانشگاه مذکور نیز در این اعلام نتیجه منظور نشده است.

9ـ با توجه به اینکه‌ برخی‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ درخواست‌ افزایش‌ و یا کاهش ظرفیت‌ پذیرش‌ دانشجو در برخی‌ از کد رشته‌ها را نموده‌اند، لذاتعداد اعلام‌ شده‌ در این‌ اطلاعیه‌ بر اساس‌ ظرفیت‌ تغییر یافته‌ می‌باشد.

10ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصیل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد که‌ داوطلبی‌ حقایق‌ را کتمان‌ نموده‌ و واجد شرایط نمی‌باشد، قبولی‌ وی‌«کان‌لم‌ یکن‌» تلقی‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

داوطلبان  می‌توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های 99-88923595-021 یا با بخش پاسخگوئی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org درمیان‌ بگذارند. 

کد خبر 114839

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار