سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۵ - ۰۷:۱۴
۰ نفر

مروری بر قوانین و مقررات تبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر.

مجلس خبرگان رهبری

* به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای خبرگان از امکانات دولتی و بازرسی و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها‌، در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان در محل استانداری و بنا به دعوت استاندار تشکیل می‌گردد‌.

* برنامه های تبلیغاتی رادیو تلویزیون نامزدهای انتخابات خبرگان باید قبل از پخش‌، ضبط شود و از نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات بگذرد‌.

* نامزدهای انتخاباتی خبرگان که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و از طرف وزارت کشور اعلام شده، هر یک حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز استان استفاده نمایند‌‌.

* پس از انتشار رسمی اسامی نامزدها‌،فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی آنان 15 روز قبل از روز اخذ رأی شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت‌.

تبصره 1 – درصورت جابجائی نامزدها از یک استان به استان دیگر‌، فرمانداران مراکز دو استان موظفند بلافاصله آگهی اصلاح شده اسامی نامزدها را منتشر نمایند.

تبصره 2 – انصراف نامزدهای انتخاباتی از شرکت در انتخابات باید حداقل 72 ساعت قبل از شروع اخذ رأی کتباً توسط نامزد یا نماینده وی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور اعلام شود‌‌. عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود‌‌.

* نامزدهای خبرگان‌، با هر سمتی که داشته باشند به طور یکسان مشمول این مقررات بوده و نباید تحت هیچ عنوان، بیش از آنچه توسط کمیسیون بازرسی تبلیغات تعیین شده‌، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند‌‌. صدا و سیما نیز نباید از هنگام انتشار پذیرش نامزدی تا تعیین نتیجه برنامه‌های دیگر آنها را پخش کند‌.

* استفاده از وسائل‌، کارکنان و سایر امکانات دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت‌، نهادهای انقلاب اسلامی‌، جایگاه‌هـای خطابه نماز جمعه‌،  کلیه دانشگاه‌ها و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور بـه هر مقدار استفاده می‌نمایند برای تبلیغات کلیه نامزدهای خبرگان اکیداً ممنوع است‌.

*  الصاق اعلامیه‌، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی‌، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و اتومبیلهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی در سراسر کشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مکلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین‌، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند‌.

تبصره 1 – در صورتی که مطبوعات و نشریات یومیه‌، هفتگی و ماهنامه‌، در زمان ممنوعیت تبلیغات انتخابات‌، عکس و خبر و مطلبی بر له یا علیه یکی از نامزدهای خبرگان چاپ و منتشر نمایند‌، ناشر یا ناشرین بر طبق مقررات مسئول خواهند بود‌‌.

تبصره2 – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی‌، پارچه‌ای‌، مقوایی‌، فلزی و یا هر جنس دیگر  با ابعاد بیشتر از 70 ×100 سانتیمتر ممنوع است‌‌.

تبصره 3 – فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی‌، محلهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند‌‌.

* گزارش هرگونه سوءاستفاده تبلیغاتی یا تخلف از مقررات قانونی‌، در کمیسیون بازرسی تبلیغات استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً به وسیله رئیس کمیسیون به نامزد مربوطه ابلاغ و در موارد ممکن همه آثار تخلف جمع‌آوری و محو شده و نامزد مربوطه  نیز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیری از ادامـه آن است ضمناً یک نسخه از اخطار مـزبـور همـزمان بـه اطلاع مراجع نظارتی می‌رسد‌‌.

شوراهای اسلامی شهر

* مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و 8 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌گردد و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

* در فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند:

1 - نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع.

2 - دیوار نویسی، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.

3 - اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.

4 - استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

5 - فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری.

6 - استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی(به هر میزان) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور.

7 - فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود.

8 - الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات دولتی و صندوقهای پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی(مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنما، مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداریها موظف‌اند با استفاده از امکانات نسبت به امحاء چنین اوراقی اقدام نمایند.

9 - تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.

10 - پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد.

11 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.

تبصره 1 – درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر باشد.

تبصره 2- شهرداریها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، محلهای مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

تبصره 3- استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام می‌دهند(مثل نشریات وابسته به دولت)، در تبلیغات انتخاباتی بلامانع است. 

تبصره 4- استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها بلامانع است.

تبصره 5- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70 × 100  سانتی متر ممنوع است.

تبصره 6- شرکت پست در چارچوب اساسنامه خود می‌تواند در امر توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید.

* مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.تبصره – مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام نمایند که فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.

* انتشار اعلام نظر شخصیتها (بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروههای مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد و نامزد انتخاباتی در صورتی که بخواهد از تأیید مراجع یاد شده در صدر این نامه استفاده نماید باید مستندات و مدارک آن را ارایه کند.

کد خبر 10156

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

اخبار بازار و کسب و کار

خواندنی‌ها