همشهری‌آنلاین: عیدی 300 هزار تومانی پایان بهمن با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به کارکنان دولت پرداخت می‌شود.

به گزارش مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ میزان پرداخت پاداش آخرسال (عیدی) 1388 کارکنان دولت را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه،‌ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخـر سال (عیدی) در بهمـن ماه سـال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

بر اساس این مصوبه، پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع است.

دولت همچنین پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این مصوبه به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 مجاز اعلام کرد.

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق‌وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادسازندگی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از سوی هیأت وزیران سه میلیون ریال تعیین شد که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت است.

بر اساس این مصوبه، خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. همچنین معلمان حق‌التدریس آموزش و پرورش نیز نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

هیئت وزیران به شهرداری‌های سراسر کشور نیز اجازه داد پاداش آخر سال 1388 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری‌بگیر، وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را که همان 3میلیون ریال تعیین شده است، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت کنند.

براساس تصمیم هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نیز موظف شدند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ بالا به مدیران این شرکت‌ها خودداری کنند.

این مصوبه را معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

کد خبر 101529

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز