18بهمن در جلسه هیات وزیران، میزان عیدی و پاداش کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 88 تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، میزان عیدی و پاداش کارمندان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و  قوه قضاییه اعم از رسمی ثابت و پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای تمام‌وقت هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات، همچنین میزان عیدی و پاداش بازنشستگان و مستمری‌بگیران، 3 میلیون ریال – معادل 300 هزار تومان - تعیین شد.

کد خبر 101195

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار