همشهری آنلاین: هنگامی که یائسگی شروع می‌دهد، چرخه‌های قاعدگی زنان نامنظم می‌شود. هنگامی که یائسگی پایان می‌یابد، خونریزی به طور کلی قطع می‌شود.

اگر خونریزی غیرطبیعی پس از یائسگی وجود داشته باشد، ممکن است به این علل به وجود آمده باشد:

  • نازک‌شدن پوشش داخلی رحم.
  • انجام هورمون‌درمانی.
  • داشتن پولیپ‌های غیرسرطانی.
  • هیپرپلازی آندومتر، عارضه‌ای که با رشد بیش از حد پوشش داخلی رحم همراه است.
  • سرطان آندومتر (پوشش داخلی رحم).

HealthDay

کد خبر 98435

برچسب‌ها