همشهری آنلاین: تخمک‌گذاری بخشی از چرخه قاعدگی ماهانه زن سالم است و معمولا در میانه این چرخه ماهانه رخ می‌دهد.

تخمک‌گذاری به آزاد شدن تخمک‌ بالغ و در دسترس قرار گرفتن آن برای لقاح گفته می‌شود.

این نکات را درباره تخمک‌گذاری به یاد داشته باشید:

  • هنگامی که تخمک از تخمدان آزاد می‌شود، 12 تا 24 ساعت  پیش از لقاح احتمالی می‌تواند زنده بماند.
  • هنگامی که یک دختر متولد می‌شود، تخمدان‌هایش حاوی میلیون‌ها تخمک نابالغ است. به طور معمولا در هر ماه تنها یک تخمک بالغ و رها می‌شود. [تعیین زمان تخمک‌گذاری
  • تخمک‌گذاری می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند استرس، اضطراب، بیماری، یا  به هم خوردن شیوه و روال معمول زندگی قرار گیرد.
  • تخمک‌گذاری ممکن است باعث احساس درد، حساسیت یا سوزش  در تخمدان‌ها یا اطراف آنها شود.
  • هر تخمکی که لقاح پیدا نمی‌کند بوسیله پوشش رحم جذب می‌شود.

HealthDay News, 27 Mar.,2008

کد خبر 47199

برچسب‌ها