والدین

  • ۶ نکته برای داشتن خانواده سالم و شاد

    ۶ نکته برای داشتن خانواده سالم و شاد

    خانواده، نخستین پایگاه زندگی هر فردی به شمار می‌آید و با توجه به اینکه در تکه بیست و دوم پایتخت بیشتر افراد در خانه‌های آپارتمانی و مجتمع‌ها سکونت دارند، بیشترین ارتباط هر فردی با خانواده‌اش خواهد بود. اما برای رسیدن به یک خانواده سالم و شاد چه باید کرد؟