ملخ صحرایی

  • حمله گسترده ملخ‌ها به کشور در نیمه دوم سال

    حمله گسترده ملخ‌ها به کشور در نیمه دوم سال

    مدیر کل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفط نباتات گفت: سازمان مدیریت با تعدیل اعتبار به دلیل شرایط اقتصادی دولت در چند روز گذشته اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای مبارزه با ملخ صحرایی را تصویب کرد که این میزان اعتبار تا پایان سال تخصیص داده می‌شود.

  • افزایش سطح مبارزه با ملخ های بومی

    افزایش سطح مبارزه با ملخ های بومی

    معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه در سطحی بالغ بر ۱۹هزار و ۱۷۳ هکتار مبارزه با آفت ملخ صحرایی انجام شده است، گفت: در حال حاضر وضعیت ملخ صحرایی در کشور آرام است.