مجله مغز

  • آیا مکمل‌های غذایی واقعاً سلامت مغز را تقویت می‌کنند؟

    آیا مکمل‌های غذایی واقعاً سلامت مغز را تقویت می‌کنند؟

    بیش از ۵۰ میلیون سال در سراسر جهان دچار زوال عقل یعنی بیماری که توانایی‌های شناختی را مختل می‌کند، هستند.توانایی‌های شناختی شامل حافظه، فکر کردن و توانایی برای انجام کارکردهای روزانه است. با وجود این آمار، بسیاری از افراد به امید پیشگیری از زوال عقل و تقویت سلامت کلی مغز به مکمل‌ها روی می‌آورند.