مجله مجلات همشهری

  • ورود زنان به آزادی

    ورود زنان به آزادی

    دختر آبی از میان ما رفت. دختری که برای دیدن یک مسابقه ناچار شد چند ماه با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کند. البته او تنها دختری نیست که با لباس مبدل وارد ورزشگاه شده یا بازداشت شده است و به‌طور مسلم آخرین دختری هم نخواهد بود که با لباس مردانه وارد استادیوم می‌شود. اما غائله حضور قانونی زنان چه زمانی تمام می‌شود؟