قارچ

  • آشنایی با قارچ شیتاکه و مراکز فروش آن

    آشنایی با قارچ شیتاکه و مراکز فروش آن

     همانطور که از اسم این قارچ مشخص است ریشه آن ژاپنی است، خواستگاه این قارچ نیز آسیای شرق می‌باشد و سابقه مصرف آن به هزاران سال می‌رسد. نام دیگر که برای قارچ گذاشتند قارچ جنگلهای سیاه است در جنگل‌های آلمان نیز رشد می کند.