فرهنگ غذایی

  • از لبوهای داغ «مهدی یخی» تا عدسی لذیذ«حسین هادی»

    از لبوهای داغ «مهدی یخی» تا عدسی لذیذ«حسین هادی»

    طعم شیرین و گرم و لبوهای دکه «مهدی یخی» کاسب خوش‌نام خیابان ترجمان جنوبی، گرمی‌بخش زمستان‌های بسیاری از اهالی محله منیریه در دهه ۳۰ و ۴۰ بود. هنوز وقتی موسپیدان محله منیریه یادی از دوران جوانی می‌کنند، بخش مشترک بیشتر خاطراتشان دکه مهدی یخی و لبوهایش در زمستان و عدسی‌های گرم «حسین هادی» است.