عراق - نوری المالکی

  • هشدار جدی شمخانی به سران خائن و سازشکار جهان اسلام

    هشدار جدی شمخانی به سران خائن و سازشکار جهان اسلام

    دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار نوری المالکی با هشدار به سران خائن و سازشکاری که منافع جهان اسلام و آرمان فلسطین را قربانی امیال زودگذر خود کرده‌اند، گفت: جهان اسلام هرگز اجازه تحقق طرح خائنانه‌ تسلط بر نیل تا فرات را نخواهد داد.