سعید خطیب زاده - وزارت خارجه

سعید خطیب‌ زاده (زاده آبان ۱۳۵۵ در تهران) دیپلمات ایرانی و دوازدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ است.

سعید خطیب زاده پس از انقلاب اسلامی جوانترین سخنگوی دستگاه دیپلماسی است. وی ۲۱ سال سابقه فعالیت دیپلماتیک دارد. پیش از این معاون پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه بوده است.