دولت سیزدهم

سید ابراهیم رئیسی در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ پس از شمارش آرا به عنوان پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی و به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب برگزیده شد. مراسم تنفیذ و تحلیف وی به ترتیب در ۱۲ و ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ برگزار گردید.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ به وزرای پیشنهادی برای دولت سیزدهم رای دادند.