دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه که در گذشته چی‌چست و کبودان نام داشته، بزرگ‌ترین و شورترین دریاچه دائمی ایران و یکی از دریاچه‌های فوق اشباع از نمک دنیا است که از این نظر با دریاچه بزرگ سالت لیک سیتی آمریکا شباهت دارد.

درازای دریاچه ارومیه ۱۴۰ و پهنای آن میان ۱۵ تا ۵۰ کیلومتر و مساحت آن بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلومترمربع  است. این دریاچه در یک فرونشست کم ژرفای وسیع با میانگین ژرفای ۶  متر قرار گرفته است.