حسن خمینی

سید حسن خمینی زاده ۱۳۵۱، از سال ۱۳۷۳ و به دنبال درگذشت پدرش  سید احمد خمینی، وی عهده‌دار تولیت حرم مطهر و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) گردید.