تونل توحید

  • تونل توحید تا ۲۶ خرداد مسدود است

    همشهری آنلاین: مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل از ۱۶ الی ۲۶ خرداد از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.