بخش خصوصی

  • رئیس اتاق ایران: باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد

    رئیس اتاق ایران: باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد

    رئیس اتاق ایران گفت: با وجود آنکه تأکیدات زیادی بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، هنوز این باور شکل نگرفته که دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. عملکرد استان‌های کشور نشان می‌دهد که هنوز باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد.