ایران و دانمارک

  • هشدار عراقچی درباره حضور نظامی خارجی در خلیج فارس

    هشدار عراقچی درباره حضور نظامی خارجی در خلیج فارس

    معاون سیاسی وزیر خارجه در دیدار سفیر جدید دانمارک با اعلام مخالفت ایران با هرگونه حضور نظامی خارجی در خلیج فارس گفت: دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی به جای اعزام نیرو و ادوات نظامی و یا فروش تسلیحات به برخی کشورهای منطقه، با سیاست های غلط آمریکا مقابله کنند.