اخبار اربعین

 اربعین در فرهنگ عاشورا به چهلمین شب شهادت حسین بن علی(ع) گفته می‌شود که مصادف با روز ۲۰ ماه صفر است.

اربعین