احمد مسعود- پنجشیر

  • محل اقامت احمد مسعود فاش شد

    محل اقامت احمد مسعود فاش شد

    کبیر واثق گفت که رهبر جبهه پنجشیر در حال حاضر در تاجیکستان است، اما در برخی مواقع به افغانستان سفر کرده و با نیروهای مقاومت در این کشور دیدار می‌کند.