آموزش جنسی

  • آیا رسیدن به بلوغ جنسی کودکان برای ازدواج کافی است؟

    آیا رسیدن به بلوغ جنسی کودکان برای ازدواج کافی است؟

    یک روانشناس با اشاره به اثرات کودک‌همسری گفت: امروزه در عین حال که سن بلوغ جنسی کاهش یافته اما نوجوانان مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک را ندارند و ازدواج زودهنگام مضاعف بر آثار روحی و روانی بلوغ برای نوجوان، اثرات سوئی بر سلامت، رشد و حقوق کودکان به ویژه دختران بر جا می‌گذارد.