همشهری آنلاین - محمد ملاحسینی: سنگ نوشته تنگ براق در نزدیکی روستای تنگ براق از توابع بخش سده، در 80 کیلومتری جنوب غربی اقلید در استان فارس قرار دارد.

کتیبه شاپور یکم که کتیبه‌ای دو زبانه به زبان پهلوی و زبان پارتی است، در سال ۱۳۳۵ در تنگ براق کشف شده است. سنگ نوشته پهلوی ساسانی موجود در تنگ براق در 207 کیلومتری شمال غربی پاسارگاد در استان فارس قرار دارد.

نوشته مزبور بر تخته سنگی به ابعاد 1متر×40/1متر بوده مشتمل بر 16 سطر که هر سطر 90 سانتیمتر طول دارد و تخته سنگ در وسط تنگ براقی نزدیک دهانه صفه کوچک غار کم عمقی که در دل کوه پیشرفته است به پهلو قرار دارد.

سنگ نوشته تنگ براق در نزدیکی روستای تنگ براق

بازنوشته‌ای از سنگ نبشته تنگ براق توسط والتر هینتس -بالا پهلوی ساسانی پایین پهلوی پارتی.

ترجمه:

این تیر اندازی من، بغ مزدیسن، شاپور شاهان
شاه ایران و انیران است، که چهره از یزدان دارد، پسر
بغ مزدیسن، اردشیر شاه شاهان ایران، که چهر از
یزدان دارد، نوه بغ بابک شاه، و ما هنگامی که این تیر را پرتاب کردیم، پس ما
آن را پیش شهریاران و واسپوهران و بزرگان و آزادان پرتاب کردیم و
از این سنگ چین، تیر به آن سنگ چین افکندیم، اکنون هر که نیودست
است، آن تیر از این سنگ چین به آن سنگ چین
پرتاب کند، سپس کسی که تیر به آن سنگ چین افکند
او نیودست است.

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار فرهنگ عمومی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

برچسب‌ها

۲۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۵