همشهری آنلاین: نقش برجسته دخمه برد گوری جنگه، در دشت سوسن در حدود 15 کیلومتری روستای سر راه سعیدی و 40 کیلومتری شمال شهرستان ایذه در استان خوزستان قرار دارد.

نقش برجسته دخمه برد گوری جنگه

این نقش برجسته حدود 200 متر با دخمه دز فاصله دارد. دو دخمه در این بردگوری وجود دارد که هر یک دارای نقش برجسته هستند.
در سمت چپ، راست و بالای ورودی دخمه الف تصاویری در سه ردیف از بالا به پایین و از چپ به راست دیده می‌شود.

نقوش ردیف اول بالای ورودی دخمه، نقش ایزد که حلقه‌ای در دست دارد و پادشاه که به صورت لمیده برتختی دراز کشیده است. ردیف دوم دو نفر سمت چپ و راست ورودی دخمه به صورت قرینه دیده می‌شوند که در دست هر یک روبان یا ریسمانی است. ردیف سوم دو نفر سمت راست ورودی دخمه نقش شده‌ا‌ند .نفر سمت راست به شکل تمام رخ که روی صندلی نشسته، احتمالا یک روحانی محلی است.

در ردیف اول تصویر پیر نماینده میترا در زمین به صورت سه ربع که در دست راستش حلقه‌ای را به سوی شخصی که برتخت دراز کشیده جلو آورده است. لباس او ردایی بلند با آستینی که دارای خطوط موازی در امتداد هم است.

خطوط لباس او بسیار شبیه نقش اردوان پنجم در لوح سنگی شوش است. این فرد دارای کمربند نواری شکل و ساده است که قابل مقایسه با کمربند کاهن پالمیری در نقاشی دیواری در دورااروپوس می‌باشد.

نقش برجسته دخمه برد گوری جنگه در سال 1970 توسط کلایس شیپ من در منطقه تی سی یون(مهرنان) سوسن کشف شد.

کد خبر 196976

برچسب‌ها