همشهری آنلاین: چشمان ماهواره‌ها بدون کوچکترین وقفه‌ای زمین را زیر نظر دارند و مناظر مختلف را مشاهده می‌کنند و از تاثیراتی که انسان‌ها و فعالیت‌های آنها بر روی زمین می‌گذارد، تصویربرداری می‌کنند.

 

به گزارش تایم، ماهواره‌هایی مانند LandSat 7 آمریکا به صورت مداوم تغییراتی که به واسطه رویدادهای طبیعی و انسانی بر روی ساختار زمین ایجاد می‌شوند را زیر نظر دارند و اطلاعات دقیقی را در اختیار محققان قرار می‌دهند.

اما ماهواره‌ها نیز مانند بسیاری از دیگر پدیده ها، می‌توانند از جنبه هنری برخوردار باشند. تصاویر ماهواره‌ای با کمی تغییر در رنگ و نور و ترکیب تصاویر، چنان تغییری پیدا می‌کنند که بتوان از آنها نمایشگاهی هنری برگزار کرد، درست مشابه نمایشگاهی که اکنون در این کتابخانه کنگره آمریکا درحال برگزاری است.

برچسب‌ها

برچسب‌ها

۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۱