همشهری آنلاین: فلیکس بومگارتنر، چترباز اتریشی 23 مهر 1391 از یک کپسول فضایی از ارتفاع 39 کیلومتری زمین در استراتوسفر پرید و با رسیدن به سرعت 1,342 کیلومتر بر ساعت دیوار صوتی را شکست.

برچسب‌ها

۲۴ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۵