همشهری‌آنلاین: شبکه‌های خبری پنجشنبه 28 مهر 1390 از کشته‌شدن سرهنگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی خبر دادند. تصاویر جسد او:

برچسب‌ها

۲۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۰