همشهری آنلاین: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد: ارزیابی آژانس از انجام راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی در تأسیسات تولید سوخت ایران با آنچه مقامات این کشور اعلام کردند، مطابقت دارد.

به گزارش شبکه خبر، نکات مثبت آخرین گزارش محمد البرادعی به شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران به ‌شرح زیر است:

1- کلیه مواد هسته‌ای در کارخانه صنعتی نطنز (شامل تزریق، محصول و دور ریز) علاوه بر همه زنجیره‌های نصب شده (سانتریفیوژ) و ایستگاه‌های تزریق و خروجی مواد، همگی تحت نظارت و کنترل دوربین‌ها و بازرسان آژانس هستند. (پاراگراف 3)

2- برنامه بازرسی بعدی برای انجام راستی‌آزمایی فیزیکی مواد در نطنز، برای 22 تا سی نوامبر برنامه‌ریزی شده است و مورد توافق قرار گرفته است. (پاراگراف 4)

3- مواد هسته‌ای در کارخانه نیمه صنعتی نطنز، علاوه بر مناطق زنجیره‌ای سانتریفیوژ و تزریق و خروجی مواد تحت نظارت و کنترل بازرسان و دوربین‌های آژانس است. (پاراگراف 5)
 
4-آژانس در کارخانه نیمه صنعتی نطنز در چهارده تا شانزده سپتامبر 2009 راستی‌آزمایی موجود فیزیکی به عمل آورده است و ‌اکنون در حال بررسی نتایج است. (پاراگراف 5)

5- آژانس از هر دو کارخانه نیمه صنعتی نطنز نمونه‌برداری کرده و نتایج آن مطابق با اعلام ایران است. (پاراگراف 6)

6- آژانس از گزارش قبلی تاکنون، دو بازرسی بدون اطلاع قبلی و سرزده انجام داده است و  تاکنون تعداد 31 بازرسی سرزده و بدون اطلاع قبلی از مارس 2007 تاکنون از ایران به عمل آورده است. (پاراگراف 6)

7- ایران در 21 سپتامبر 2009 به آژانس اطلاع داده است که سایت جدیدی در قم در حال ساخت است. (پاراگراف 7)

8- آژانس از ایران درخواست اطلاعات سایت جدید را کرد که ایران موافقت و  آن را ارائه کرد. (پاراگراف 8)

9- آژانس در 26 و 27 نوامبر از سایت فردو راستی‌آزمایی اطلاعات کرد. (پاراگراف 9)

10- آژانس در دو نشست در تهران درباره سایت فردو با مقامات ایرانی برگزار کرد، در 26 تا 27 اکتبر 2009 و تاریخچه سایت فرود را بررسی کرد. (پاراگراف 9)

11- ایران به بازرسان آژانس دسترسی داد تا همه مناطق سایت فردو را به صورت بصری مورد بررسی تفضیلی قرار دهد. (پاراگراف 10)

12- آژانس از سایت فردو عکس‌برداری کرد و نمونه‌برداری محیطی به عمل آورد. (پاراگراف 10)

13- آژانس تأیید می‌کند که اطلاعات طراحی سایت فردو که توسط ایران ارائه شده است با آنچه در سایت توسط بازرسان مشاهده گردیده مطابقت دارد. (پاراگراف 10)

14- با توافق ایران زمان بازرسی بعدی از سایت برای پایان نوامبر برنامه‌ریزی شده است. (پاراگراف 11)

15- آژانس به نظارت خود بر راکتور تحقیقاتی تهران کماکان ادامه می‌دهد و از راکتور تحقیقاتی تهران یک راستی‌آزمایی اطلاعاتی در 19 آگوست و همچنین در 9 نوامبر نیز از تأسیسات MIX نیز به عمل آورد. (پاراگراف 18)

16- هیچگونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری در این تأسیسات وجود ندارد. (پاراگراف 18)

17- آژانس نتایج انجام راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی در تأسیسات تولید سوخت را مورد ارزیابی قرار داد و به این جمع‌بندی رسید که با آنچه ایران اظهار داشته بود، مطابقت دارد. (پاراگراف 20)

18- آژانس مجدداً‌ در 24 اکتبر 2009 از تأسیسات تولید سوخت مجدداً راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی به عمل آورد و مشاهده نمود که تغییراتی به عمل نیامده است. (پاراگراف 20)

19- آژانس همچنین در 7 نوامبر از راکتور تحقیقاتی اراک راستی ‌آزمایی اطلاعات به عمل آورد و آژانس تأئید می‌کند که ساختن تأسیسات در حال انجام است.

آژانس از طریق ماهواره به نظارت بر کار راکتور اراک ادامه می‌دهد. (پاراگراف 24)

21- ایران اطلاعات طراحی مربوط به نیروگاه دارخوین را در 22 اکتبر به آژانس ارائه داد. (پاراگراف 26)

22- در 23 سپتامبر، آژانس راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی آزمایشگاه شیمی را در اصفهان به عمل آورد و وضعیت آنجا را می‌تواند تأیید کند.

23- آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران ادامه می‌دهد.

کد خبر 95434

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست‌خارجی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز