یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۷
۰ نفر

همشهری آنلاین: نعیم بدیعی آذر سال ۱۳۲۵ در شیراز به دنیا آمد

badeei

وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل در رشته روزنامه‏نگاری به آمریکا رفت.

بدیعی در سال 1352 مدرک لیسانس روزنامه‏نگاری و در سال 1355 فوق لیسانس ارتباط جمعی خود را از دانشگاه ایالتی اکلاهما اخذ کرد.

وی در سال 1359 موفق شد از دانشگاه ایلینوی جنوبی مدرک دکترای روزنامه نگاری خود را اخذ کند و در همان سال به ایران بازگشت و به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی (سابق) مشغول بکار شد.

در سال 1362 و همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها بدیعی به مدیریت گروه ارتباطات اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شد و به مدت 18 سال مدیریت این گروه را بعهده داشت.

دکتر بدیعی به مدت 8 سال نیز با حفظ سمت، معاون آموزشی، پژوهشی  دانشکده مذکور بود.

دکتر نعیم بدیعی سرانجام در سال 1385 پس از 30 سال خدمت آموزشی و پژوهشی با مرتبه استادی، بازنشسته شد.
 
وی ده‌ها مقاله به زبان فارسی در زمینه‌های روزنامه‏نگاری و ارتباطات نوشته است که در کتاب‌ها و نشریه‏های تخصصی مانند رسانه، فصلنامه علوم اجتماعی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی به چاپ رسیده است.

چندین مقاله نیز به زبان انگلیسی در نشریه‌های تخصصی از وی به چاپ رسیده است. کتاب روزنامه‏نگاری نوین که تاکنون 6 بار از طرف دانشگاه علامه طباطبایی تجدید چاپ شده نیز از تالیفات اوست.

دکتر بدیعی همچنین راهنمایی 32 پایان‏نامه کارشناسی ارشد، 5 رساله دکتری و مشاور 42 پایان‏‏نامه کارشناسی ارشد و 6 رساله دکتری را به عهده داشته است.

برخی از سوابق علمی دکتر نعیم بدیعی:

 • استاد دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، 1378 
 • دانشیار دانشکده علوم اجتماعی،  گروه علوم ارتباطات اجتماعی، 1372-1378  
 • استادیار دانشکده علوم اجتماعی،  گروه علوم ارتباطات اجتماعی، 1360-1372  
 • مربی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و دانشکده علوم اجتماعی، 1354-1360

برخی از سوابق اجرایی دکتر نعیم بدیعی:

 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی؛ 1382- 1385 
 • مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی،1362-1380 
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی، 1371- 1375
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی، 1363- 1364

برخی از کتاب‌های دکتر نعیم بدیعی:

 • روزنامه‌نگاری نوین - تهران:  انتشارات دانشگاه علاّمه طباطبایی-  با همکاری حسین قندی، چاپ اول - 1379 /  چاپ ششم 1387
 • نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط جمعی ( ترجمه)- تألیف: الکسیس تَن - تهران: انتشارات همشهری - 1388 

مقاله‌های علمی:
 فارسی:

 • معیارهای روزنامه‌نگاری مطلوب در ایران: بررسی دیدگاه‌های استادان دانشگاه و روزنامه نگاران، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 23، پائیز 1382 (تاریخ انتشار تابستان 1383 ) صفحه‌های 1 تا 42
 • چالش‌های روزنامه‌نگاری الکترونی: گسترش زمینه‌های آزادی بیان و اطلاعات، رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، (سال چهاردهم، شماره 3 ، پائیز 1382)، صفحه های 25 تا 38
 • بررسی نامه‌ها و تلفن‌های خوانندگان روزنامه‌های تهران در سال‌های 1368 و 1376 ، رسانه: فصلنامه مطالعاتی و  تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، (سال دهم، شماره 4 ، زمستان 1378)، صفحه‌های 43 تا 50
 • تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رئیس جمهور در سال 1376: بررسی محتوای سخنان رؤسای سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه،  ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال دهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند 1378 ، صفحه های 22 تا 31
 • تحلیل محتوای مطالب 10 روزنامه تهران، رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، (سال نهم، شماره 1  ، بهار 1377)، صفحه های 22 تا 33
  روش تحلیل محتوا، نمایه پژوهش، سال اول، شماره 3 و 4 ، پاییز و زمستان 1376 ، صفحه های 42 تا 53
 • جریان اخبار بین‌المللی و چگونگی مقابله با تهاجم خبری در ایران: بررسی تطبیقی اخبار خارجی در روزنامه‌های تهران، نامه پژوهش:  فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول شماره 2 و 3، پاییز و زمستان 1375، صفحه‌های 57 تا 89
 • تجزیه و تحلیل محتوی: نحوه محاسبه ضریب قابلیت اعتماد، تحقیق در علوم انسانی، سال اول، شماره اول، بهار 1375، دانشگاه علامه طباطبایی،  صفحه های 25 تا 31
 • بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 7 و 8 ، پاییز و زمستان 1374 ، صفحه های 179 تا 216
 • ملاحظاتی درباره خبرنویسی در مطبوعات : هرم وارونه سرعت در انتقال پیام،  رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، ویژه نامه آموزشی، شماره 1 – 1373، صفحه های 29 تا 55
 • ساختار اخبار خارجی در روزنامه‌های تهران، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول،‌ شماره 3 و 4 ، بهار 1372 ، صفحه های 29 تا 55
 • جایگاه، رسالت و مسئولیت اجتماعی روزنامه، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول،‌ شماره 1 و 2 ، زمستان 1370 ، صفحه های 205 تا 234
 • هدایتگر خواننده به سوی خبر، رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، (سال دوم، شماره 1،  تابستان 1370)، صفحه های 48 تا 53
 • تصویر روزنامه‌های تهران از دیدگاه دانشجویان، رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، (سال اول، شماره 3 ،  پاییز 1369)، صفحه‌های 22 تا 29
 • چگونگی ترغیب خواننده به خواندن خبر، رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، (سال اول، شماره 2،  تابستان 1369)، صفحه های 44 تا 47
 • معیارهای گزینش خبر: کدام خبر، چرا؟ رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، (سال اول، شماره 1،  بهار 1369)، صفحه های 40  تا 45

در تارنما:

 • معیارهای روزنامه نگاری مطلوب در ایران: بررسی دیدگاه‌های استادان دانشگاه و روزنامه نگاران، قابل دسترسی در تارنمای مرکز پژوهش‌های ارتباطات، 9 دی 1383:  http://iranwsis.ir/Default.asp?C=IRAR&R=&I=189#BN189
 • چالش‌های روزنامه‌نگاری الکترونی: گسترش زمینه‌های آزادی بیان و اطلاعات، قابل دسترسی در تارنمای جهانی مرکز پژوهش‌های ارتباطات، 12 شهریور 1382:  http://www.iranwsis.ir/Default.asp?C=IRAR&R=&I=23

انگلیسی:

      Content Analysis of 10 Tehran Newspapers," Rasaneh, Vol. 9, No. 1, Spring1988 , pp. 1-6

     Content Characteristics of Major Iranian Newspapers: A Comparative Analysis of Six Tehran Dailies," Cahiers d' Etudes sur la Mediterranee Orientale et le Monde Turco-Iranian (C.E.M.O.T.I.), No. 20, juillet-december 1995, pp. 45-70

     How the Tehran Press Responded to the 1979 Iranian Revolution, Journalism Quarterly, 63: 3 (Autumn 1986), pp. 517-523 & 536, (with Dr. L. Erwin Atwood)

    The Nature of News in Four Dimensions," Journalism Quarterly, 57: 2 (Summer 1980), pp. 243-248, (with Dr. Walter J. Ward)

     "How Readers Perceive Objective and Interpretative Reporting," Midwest Communication Research Journal, 2 (1979), pp. 20-32.


مقاله‌های ارائه شده در سمینارهای داخلی:

 • بررسی تطبیقی محتوای مطالب تارنماهای خبری منتخب فارسی زبان، سومین سمینار بررسی مسایل مطبوعات ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: 11 و 12 اسفند 1383. (با همکاری گیتا علی آبادی)
 • چالش‌های روزنامه نگاری الکترونی: گسترش زمینه‌های آزادی بیان و اطلاعات، دومین سمینار میان منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی - غربی و جامعه اطلاعاتی،‌ تهران: مرکز پژوهشهای ارتباطات ، 11 و 12 شهریور  1382
 • بررسی نگرش‌ها، آگاهی‌ها و رفتار شهروندان تهرانی در مورد مصرف آب و نقش رسانه ها در این زمینه، اولین همایش مشترک مدیریت مصرف بهینه آب تهران -مادرید، تهران: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، 25 و 26 دی ماه 1380
 • شیوه‌های روزنامه‌نگاری و گفت و گوی تمدنها: روزنامه نگاری برخورد نگر و روزنامه‌نگاری مسالمت جو، اولین سمینار میان منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی - غربی و جامعه اطلاعاتی،‌ تهران: 12 تا 14 شهریور 1380 ، مجموعه مقالات،‌ تهران: انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران، 1381، صفحه های 368 تا 382 
 • تهاجم خبری در ایران: تجزیه و تحلیل اخبار خارجی روزنامه‌های تهران، کنفرانس تهاجم فرهنگی : ماهیت و ابعاد آن، تهران:  دانشگاه علامه طباطبایی، دی ماه 1371
 • ‌اخبار توسعه در مطبوعات تهران: تجزیه و تحلیل روزنامه های تهران، کنفرانس کاربرد تحقیقات اجتماعی – اقتصادی در برنامه های توسعه – دی  1372، مجموعه مقالات، تهران: انتشارات  ‌دانشگاه علامه طباطبایی، 1375 ، صفحه های 225 - 259
 • جایگاه، رسالت و مسئولیت اجتماعی روزنامه از دیدگاه خوانندگان، نخستین سمینار بررسی مسایل  مطبوعات ایران – اسفند 1369 مجموعه مقالات، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  1371 ، صفحه های 144 تا 174

مقاله‌های ارائه شده در سمینارهای بین‌المللی:

The Problems of Press Development in Post-revolutionary Iran: Perspectives for Promoting an Independent and Pluralistic Press," the XX World Conference of the International Association for Mass Communication Research, Sydney, Australia, August 1996, (With Dr. Kazem Motamed-Nejad)

     “Mass Communication and Regional Cooperation In Central Asia: Challenges of Cultural Identity Toward Western Modernization, Soviet Collectivization and Present Globalization,” the regional conference of the International Association for Mass Communication Research, Portoru, Slovania, 16-21 June 1995, (with Dr. Kazem Motamed-Nejad and Dr. Setareh Ghaffari-Farhangi)

     "How the Iranian Press Covered Intentional Conflicts: A Content Analysis of Middle-Eastern and North-African News in Major Tehran Daily Newspapers, The XIX World Conference of the International Association for Mass Communication Research, Seoul, South Korea, 3-8 July 1994, (with Guita Aliabadi)

     “A Content Analysis of International News in Major Tehran Dailies," the International Communication Section, The XVIII World Conference of the International Association for Mass Communication Research, Sao Paulo (Guarja), Brazil, 16-21 August 1992, (with Dr. Kazem Motamed-Nejad)

     "The Iranian Press and the Persian Gulf War: A Content analysis of Major Tehran Daily Newspapers," regional conference, International Association For Mass Communication Research, Istanbul, Turkey, June 1991 (with Dr. Kazem Motamed-Nejad and Dr. Mehdi Mohsenian-Rad)

     "Content Characteristics of the Tehran Press Before, During and After the 1979 Revolution," annual conference, International Communication Association, San Francisco, Calif., USA, May 1984, (with Dr. L. Erwin Atwood)

     "Readers' Perception of Objective and Interpretative Reporting," annual Conference, Western Social Sciences Associations, Albuquerque, New Mexico, USA, April 1980

مقاله در کتاب:
فارسی:

 • روزنامه نگاری در جامعه مدنی،  در کتاب  نظام مطبوعات افغانستان، تالیف دکتر محمد هاشم عصمت اللهی ، تهران: انتشارات بیکران، 1382 ، صفحه های بیست و چهار تا سی و چهار
 • روش شناسی کی یو Q ، در کتاب  سالنامه پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، جلد اول، به کوشش دکتر حسین رحمان سرشت، (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1381)،  صفحه های 155 تا 186

انگلیسی:

Iranians and Media Coverage of the War in Iraq: Rhetoric, Propaganda, and contradiction,” in Yahya R.  Kamalipour and Nancy Snow, War, Media, and Propaganda: A Global Perspective, Rowman & Littlefield  Publishers, Inc., 2004, pp. 171-178. 

          "The Problems of Press Freedom in Iran: From the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution," in Joel Thierstein and Yahya R.  Kamalipour, eds., Religion, Law and Freedom: A Global Perspective, Westport, Conn.: Praeger Publishers, 2000, pp. 47-62 (with Dr. Kazem Motamed-Nejad).

       "A Picture of Tehran's Newspaper," Rasaneh: Collection of Articles, Tehran: Center for Media Studies and Research, 1995.

      "The Iranian Press and the Persian Gulf War: The Impact of Western News Agencies," in Hamid Mowlana, George Gerbner, and Herbert I. Schiller, eds., Triumph of the Image: The Media's War in the Persian Gulf -- A Global Perspective, (Boulder, Col.: Westview Press, 1992), pp. 99-104 (with Dr. Kazem Motamed-Nejad and Dr. Mehdi Mohsenian- Rad).

طرح‌های پژوهشی:

 • بررسی تطبیقی محتوای روزنامه های الکترونیکی و تارنماهای خبری: همراه با معرفی ویژگیهای کلیه روزنامه های الکترونیکی و تارنماهای خبری و غیر خبری فارسی زبان داخل و خارج از کشور، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،  1383 – گزارش اول 199 صفحه- گزارش دوم 267 صفحه)
 • بررسی میزان اعتماد مردم به رسانه های خبری و رابطه آن با میزان اعتماد به نهادهای دولتی، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1382)،  356 صفحه
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آئینه مطبوعات: تحلیل محتوای 35 نشریه تهران ،  (تهران : روابط عومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1382) ،  133 صفحه
 • نحوه انعکاس بیماری سارس در مطبوعات تهران: تحلیل محتوای مطالب 29 روزنامه،  (تهران : روابط عومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1382 )  83 صفحه
 • مطبوعات و جامعه مدنی: بررسی موانع و معیارهای روزنامه نگاری مطلوب در ایران،  (تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1380 )، 245 صفحه
 • مردم، رسانه ها و بحران آب تهران: بررسی میزان آگاهی، نگرشها و رفتار شهروندان تهران درباره کمبود، صرفه جویی و مصرف آب، (تهران: روابط عمومی شرکت آب  و فاضلاب استان تهران، 1380 )، 350 صفحه
 • تحلیل محتوای مطالب ایران در روزنامه های تهران: بررسی گفتمانهای سالهای 1376 و 1368 ، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،  1378 )، 279 صفحه
 • تجزیه و تحلیل محتوای مطالب10 هفته نامه کشور، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،  1378 )، 320  صفحه/ پژوهش تشویقی سال 1378 – گروه فرهنگ و رسانه‌ها
 • تحلیل محتوای مطالب 10 روزنامه تهران، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها،  1375 )،  200  صفحه / پژوهش برگزیده سال 1376 -  گروه فرهنگ و رسانه‌ها
 • بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه‌های خبری، (تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1373)
 • ساختار اخبار خارجی در روزنامه‌های تهران،(تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1370
کد خبر 94173

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

اخبار بازار و کسب و کار

خواندنی‌ها