56 درصد از پاسخگویان این نظرسنجی، روشنایی کوچه‌‌های شهر تهران در شب‌ها مناسب نمی‌دانند.

مدیر طرح: شبنم چهره
همکاران: فریده درفشی، میترا زاغی، زهره دیداری، سمیه گایگانی، امیرحسین زارع

پیشگفتار:
روشنایی مناسب معابر عمومی و خیابان‌های شهر با تحکیم امنیت عمومی و اجتماعی شهر مرتبط است. برخورداری خیابان‌ها و معابر عمومی از نور کافی، به لحاظ جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم در فضای شهری دارای اهمیت بسیار است. با گسترش شهرها، خیابان‌ها، محله‌ها و کوچه‌ها، محل گذر افراد مختلف است و مواردی چون تصادف، سرقت، آزار و قتل، موجبات ناامنی و احساس نبود امنیت را برای شهروندان ایجاد می‌کند. با توجه به این مهم، تامین و تقویت برق و روشنایی در مناطق مسکونی و معابر عمومی در شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای برقراری امنیت شهروندان در شب، برخورداری معابر عمومی و خیابان‌ها از روشنایی مناسب دارای اهمیت است. از آن‌جا که ارائه بهتر خدمات شهری در اولویت وظایف مسئولان شهرداری‌ها و دولت بوده، و تامین روشنایی و نور کافی در شب‌، یکی از مهمترین مولفه‌ها در ارائه خدمات عمومی در شهر‌ها است؛ لزوم سنجش میزان رضایت مردم تهران از چگونگی و کیفیت ارائه این خدمت در عرصه مدیریت شهری از اهمیت شایانی برخوردار است.

جامعه آماری و تاریخ نظرسنجی:
نمونه آماری این تحقیق که از تاریخ 18 تا 21 مهرماه 1388 انجام شده، شامل 600 نفر از مردم تهران است که از این تعداد 50  درصد مرد و 50 درصد زن هستند.

گزیده‌ای از یافته‌های این تحقیق به قرار زیر است:
شب‌ها، روشنایی بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر تهران را 56 درصد پاسخگویان مناسب و 29 درصد تاحدی مناسب می‌دانند. از نظر 15 درصد از پاسخگویان روشنایی بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر تهران در شب‌ها مناسب نیست.

از نظر 56 درصد از پاسخگویان روشنایی کوچه‌‌های شهر تهران در شب‌ها مناسب نیست. روشنایی کوچه‌‌های شهر تهران در شب‌ها را 26 درصد تاحدی مناسب و 21 درصد پاسخگویان مناسب می‌دانند.

جدول زیر توزیع پاسخگویان را بر اساس نظر آنان درباره دلایل پاسخگویان درمورد نامناسب بودن روشنایی کوچه‌های تهران در شب نشان می‌دهد:

دلیل نامناسب بودن روشنایی کوچه‌های تهران در شب 

تعداد 

درصد

بعضی قسمت‌ها در کوچه‌ها روشنایی ندارند 

132 

28

توزیع نامناسب روشنایی کوچه‌ها (همه کوچه‌ها روشنایی مناسبی ندارند) 

125

 26

لامپ‌های کوچه‌ها شکسته یا سوخته است 

94 

20

میزان نور چراغ‌های کوچه‌ها کم است 

64

14

چراغ‌ کوچه‌ها خاموش هستند  

57

12

جمع  

472 

100

 نمودار زیر پراکندگی پاسخگویان را بر اساس نظر آنان درباره جاهایی که روشنایی درشب  ضروری‌تر است را نشان می‌دهد:


 

این نظرسنجی‌ها ادامه دارد. ممکن است در روزهای آینده، پژوهشگران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای همشهری، با تلفن شما هم تماس بگیرند. متن کامل این خبر را در www.hccmr.com بخوانید.

کد خبر 93267

برچسب‌ها